Other Resources
Kuuliaisuus
edellinen seuraava

Kuuliaisuus

Kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa taivaallinen Isä johti suurta neuvonpitoa taivaassa. Siellä me saimme tietää Hänen meidän pelastukseksemme laatimastaan suunnitelmasta, johon kuului koetusaika maan päällä: ”Teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua; ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä” (Abr. 3:24–25). Yksi syy olemassaoloosi täällä maan päällä on osoittaa halukkuutesi totella taivaallisen Isän käskyjä.

Monien mielestä käskyt ovat rasittavia ja rajoittavat vapautta ja henkilökohtaista kasvua, mutta Vapahtaja opetti, että todellinen vapaus tulee ainoastaan Hänen seuraamisestaan: ”Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita” (Joh. 8:31–32). Jumala antaa käskyjä sinun hyväksesi. Ne ovat rakastavia opetuksia sinun onneksesi sekä fyysiseksi ja hengelliseksi hyvinvoinniksesi.

Profeetta Joseph Smith opetti, että kuuliaisuus käskyille johtaa Jumalan siunauksiin. Hän sanoi: ”On olemassa laki – peruuttamattomasti säädetty taivaassa ennen tämän maailman perustamista – johon kaikki siunaukset perustuvat, ja kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu” (OL 130:20–21). Myös kuningas Benjamin opetti tätä periaatetta: ”Minä tahdon teidän ajattelevan niiden siunattua ja onnellista tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt”, hän sanoi. ”Sillä katso, he ovat siunattuja kaikessa, sekä ajallisessa että hengellisessä; ja jos he pysyvät uskollisina loppuun asti, heidät otetaan vastaan taivaaseen, niin että he voivat siten asua Jumalan luona milloinkaan päättymättömässä onnen tilassa. Oi muistakaa, muistakaa, että nämä asiat ovat totta; sillä Herra Jumala on ne puhunut.” (Moosia 2:41.)

Se, kuinka kuuliaisesti noudatamme käskyjä, ilmentää rakkauttamme taivaallista Isäämme ja Jeesusta Kristusta kohtaan. Vapahtaja sanoi: ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni” (Joh. 14:15). Myöhemmin Hän julisti: ”Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan” (Joh. 15:10).

Lisäviitteitä: Joos. 24:14–15; Saarn. 12:13; Matt. 7:21; Joh. 7:17; 1. Nefi 3:7; OL 58:21–22; 82:8–10.

Katso myös Pelastussuunnitelma; Tahdonvapaus.