Other Resources
Diakoni
edellinen seuraava

Diakoni

(Katso Aaronin pappeus; Pappeus.)