Aiheet
Oikeudenmukaisuus
Alaviitteet
Aihe

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus on muuttumaton laki, joka tuottaa seurauksia teoista. Oikeudenmukaisuuden lain tähden saat siunauksia, kun noudatat Jumalan käskyjä (ks. OL 130:21–22). Oikeudenmukaisuuden laki vaatii myös rangaistuksen maksamista jokaisesta tekemästäsi synnistä. Se vaatii, ettei minkään epäpuhtaan sallita asua Jumalan kanssa (ks. 1. Nefi 10:21).

Vapahtaja otti meidän syntimme päällensä, kun Hän toteutti sovituksen. Hän kykeni täyttämään ”lain vaatimukset” (2. Nefi 2:7), koska Hän alistui rangaistukseen, jota laki vaati meidän synneistämme. Siten Hän tyydytti ”oikeudenmukaisuuden vaatimukset” ja ulotti armon koskemaan jokaista, joka tekee parannuksen ja seuraa Häntä (ks. Moosia 15:9; Alma 34:14–16). Koska Hän on maksanut sinun syntiesi hinnan, sinun ei tarvitse kärsiä tuota rangaistusta, jos teet parannuksen (ks. OL 19:15–20).

Lisäviitteitä: 2. Nefi 9:26; Alma 42.

Katso myös Armo; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Laupeus; Parannus.