Other Resources
Pelastussuunnitelma
edellinen seuraava

Pelastussuunnitelma

Taivaallinen Isä laati kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa suunnitelman, jonka avulla meistä voisi tulla Hänen kaltaisiaan ja me saisimme ilon täyteyden. Pyhissä kirjoituksissa tätä suunnitelmaa sanotaan ”pelastussuunnitelmaksi” (Alma 24:14; Moos. 6:62), ”suureksi onnensuunnitelmaksi” (Alma 42:8), ”lunastussuunnitelmaksi” (MK Jaak. 6:8; Alma 12:30) ja ”armonsuunnitelmaksi” (Alma 42:15).

Pelastussuunnitelma on evankeliumin täyteys. Siihen sisältyy luominen, lankeemus, Jeesuksen Kristuksen sovitus ja kaikki evankeliumin lait, toimitukset ja opit. Moraalinen tahdonvapaus, kyky valita ja toimia omasta puolestaan, on myös oleellista taivaallisen Isän suunnitelmassa. Tämän suunnitelman ansiosta meidät voidaan tehdä täydellisiksi sovituksen kautta, me voimme saada ilon täyteyden ja elää ikuisesti Jumalan edessä. Perhesuhteemme voivat kestää kautta iankaikkisuuksien.

Taivaallisen Isän suunnitelma koskee sinuakin, ja iankaikkinen kokemuksesi voidaan jakaa kolmeen pääosaan: kuolevaisuutta edeltävä elämä, kuolevainen elämä ja kuoleman jälkeinen elämä. Kun opit ymmärtämään suunnitelmaa, löydät vastauksia hyvin monien esittämiin kysymyksiin: Mistä me olemme tulleet? Miksi me olemme täällä? Minne me menemme tämän elämän jälkeen?

Kuolevaisuutta edeltävä elämä

Ennen syntymääsi maan päälle asuit taivaallisen Isäsi edessä yhtenä Hänen henkilapsistaan. Osallistuit tuossa kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa neuvonpitoon taivaallisen Isän muiden henkilapsien kanssa. Tuossa neuvonpidossa taivaallinen Isä esitti suuren onnensuunnitelmansa (ks. Abr. 3:22–26).

Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä Jeesus Kristus, Isän ainosyntyinen Poika hengessä, teki onnensuunnitelman kanssa sopusoinnussa olevan liiton, että Hänestä tulisi Vapahtaja (ks. Moos. 4:2; Abr. 3:27). Niiden, jotka seurasivat taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta, sallittiin tulla maan päälle kokemaan kuolevaisuus ja edistymään kohti iankaikkista elämää. Lusifer, toinen Jumalan henkipoika, kapinoi suunnitelmaa vastaan ja ”pyrki hävittämään ihmisen tahdonvapauden” (Moos. 4:3). Hänestä tuli Saatana, ja hänet ja hänen seuraajansa karkotettiin taivaasta ja heiltä kiellettiin etuoikeus saada fyysinen ruumis ja kokea kuolevaisuus (ks. Moos. 4:4; Abr. 3:27–28).

Koko kuolevaisuutta edeltävän elämän ajan persoonasi kehittyi ja hengelliset kykysi karttuivat. Tahdonvapauden lahjalla siunattuna teit tärkeitä päätöksiä, kuten päätöksen noudattaa taivaallisen Isän suunnitelmaa. Nämä päätökset vaikuttivat elämääsi silloin ja vaikuttavat yhä. Kasvoit älyssä ja opit rakastamaan totuutta ja valmistauduit tulemaan maan päälle, missä voisit jatkaa kehitystäsi.

Kuolevainen elämä

Elät nyt kuolevaista elämää. Henkesi on yhdistetty ruumiiseesi, ja se antaa sinulle mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä tavoilla, jotka eivät olleet mahdollisia kuolevaisuutta edeltävässä elämässäsi. Tämä osa olemassaoloasi on sellaista oppimisen aikaa, jossa voit osoittaa kelvollisuutesi, päättää tulla Kristuksen luokse ja valmistautua tulemaan kelvolliseksi pääsemään iankaikkiseen elämään. Se on myös aikaa, jolloin voit auttaa muita löytämään totuuden ja saamaan todistuksen pelastussuunnitelmasta.

Kuolemanjälkeinen elämä

Kun kuolet, henkesi menee henkimaailmaan odottamaan ylösnousemusta. Ylösnousemuksen aikaan henkesi ja ruumiisi yhdistyvät jälleen ja sinut tuomitaan ja pääset johonkin kirkkauden valtakuntaan. Perimäsi kirkkaus riippuu kääntymyksesi syvyydestä ja kuuliaisuudestasi Herran käskyjä kohtaan (ks. ”Kirkkauden valtakunnat”, s. 60–63). Se riippuu siitä, millä tavalla olet ottanut ”vastaan todistuksen Jeesuksesta” (OL 76:51; ks. myös jakeet 74, 79, 101).

Siunauksia suunnitelman tuntemisesta

Todistus pelastussuunnitelmasta voi antaa sinulle toivoa ja tarkoitusta painiskellessasi elämän haasteiden kanssa. Voit saada varmuutta tiedosta, että olet Jumalan lapsi ja että olet asunut Hänen edessään jo ennen kuin synnyit maan päälle. Voit saada merkitystä nykyiseen elämääsi, kun tiedät, että tekosi kuolevaisuuden aikana vaikuttavat iankaikkiseen kohtaloosi. Tämän tietäen voit tehdä tärkeät päätökset iankaikkisten totuuksien etkä elämän vaihtelevien olosuhteiden pohjalta. Voit parantaa jatkuvasti suhdettasi perheesi jäseniin ja riemuita lupauksesta, että perheesi voi olla iankaikkinen. Voit saada iloa todistuksestasi sovituksesta ja Herran käskyistä, toimituksista, liitoista ja opeista tietäen, ”että se, joka tekee vanhurskaita tekoja, saa palkkansa, nimittäin rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa” (OL 59:23).

Lisäviitteitä: 2. Nefi 2:5–30; 10:23–25; Alma 12:24–37; 22:12–14; 42; Moos. 6:47–62.

Katso myös Evankeliumi; Helvetti; Isä Jumala; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Jeesus Kristus; Kirkkauden valtakunnat; Kuolema, fyysinen; Kuolema, hengellinen; Lankeemus; Luominen; Paratiisi; Tahdonvapaus; Taivas; Ylösnousemus.