Aiheet
Luopumus
Alaviitteet
Aihe

Luopumus

Kun yksityiset ihmiset tai ryhmät kääntyvät pois evankeliumin periaatteista, he ovat luopumuksen tilassa.

Yleisen luopumuksen aikakausia on ollut kautta maailmanhistorian. Vanhurskauden ajan jälkeen ihmiset ovat usein kääntyneet pahuuteen. Yksi esimerkki on suuri luopumus, joka tapahtui Vapahtajan perustettua kirkkonsa. Vapahtajan ja Hänen apostoliensa kuoleman jälkeen ihmiset turmelivat evankeliumin periaatteet ja tekivät valtuuttamattomia muutoksia kirkon organisaatioon ja pappeustoimituksiin. Tämän laajalle levinneen pahuuden takia Herra otti pappeuden valtuuden pois maan päältä.

Suuren luopumuksen aikana ihmiset olivat vailla elävien profeettojen jumalallista ohjausta. Monia kirkkoja perustettiin, mutta niissä ei ollut pappeuden voimaa johtaa ihmisiä Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen todelliseen tuntemukseen. Osia pyhistä kirjoituksista turmeltui tai kadotettiin, eikä kenelläkään ollut valtuutta antaa Pyhän Hengen lahjaa eikä suorittaa muita pappeustoimituksia. Tätä luopumusta kesti, kunnes taivaallinen Isä ja Hänen rakas Poikansa ilmestyivät Joseph Smithille vuonna 1820 ja aloittivat evankeliumin täyteyden palauttamisen.

Me elämme nyt aikaa, jolloin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu. Mutta vaikka yleinen luopumus voitti kirkon menneinä aikoina, niin ei tapahdu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle. Pyhät kirjoitukset opettavat, ettei kirkko enää ikinä tuhoudu (ks. OL 138:44; ks. myös Dan. 2:44).

Vaikka yleistä luopumusta totuudesta ei enää tulekaan tapahtumaan, meidän kaikkien täytyy varjella itsemme henkilökohtaiselta luopumukselta. Voit varjella itsesi henkilökohtaiselta luopumukselta pitämällä liittosi, noudattamalla käskyjä, seuraamalla kirkon johtajia, nauttimalla sakramentin ja vahvistamalla jatkuvasti todistustasi siten, että luet pyhiä kirjoituksia, rukoilet ja palvelet päivittäin.

Lisäviitteitä: Jes. 24:5; Aam. 8:11–12; Matt. 24:4–14; Ap. t. 20:28–30; 2. Tim. 3:1–5, 14–15; 4:3–4; 1. Nefi 13:24–29; Morm. 1:13–14; OL 1:15–17; JS–H 17–19.

Katso myös Evankeliumin palauttaminen; Kirkon hallinto; Pappeus.