Other Resources
Avioliitto
edellinen seuraava

Avioliitto

Nykyajan maailmassa monet ihmiset hylkäävät avioliiton ja perheen ja jopa pilkkaavat niitä. Keskellä sellaisia hämmentäviä ja tuhoisia ääniä ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi puhuvat muuttumattomalla totuuden äänellä. He julistavat juhlallisesti, ”että avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi” (ks. ”Perhe – julistus maailmalle”, s. 125 tässä kirjassa).

Elämän suurimmat ilot löytyvät perheestä. Vahvat perhesuhteet vaativat työtä, mutta sellainen työ tuottaa suurta onnea tässä elämässä ja kautta iankaikkisuuden. Vaikkei perhe-elämäsi aiemmin olisikaan ollut onnellista, voit pyrkiä onnelliseen iankaikkiseen avioliittoon ja rakastavaan suhteeseen perheenjäsenten kanssa.

Avioliiton uusi ja ikuinen liitto

Mies ja nainen voidaan sinetöidä taivaallisen Isämme onnensuunnitelman mukaisesti toisiinsa ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Niillä, jotka sinetöidään temppelissä, on varmuus siitä, että heidän suhteensa jatkuu ikuisesti, jos he ovat uskollisia liitoilleen. He tietävät, ettei mikään, ei edes kuolema, voi erottaa heitä pysyvästi.

Iankaikkinen avioliitto on korotuksen edellytys. Herra ilmoitti Joseph Smithin kautta: ”Selestisessä kirkkaudessa on kolme taivasta eli astetta; ja päästäkseen korkeimpaan ihmisen on astuttava tähän pappeuden järjestykseen [mikä tarkoittaa uutta ja ikuista avioliittoa]. Ja ellei hän astu, hän ei voi päästä siihen. Hän voi päästä toisiin, mutta se on hänen valtakuntansa loppu; hän ei voi enentyä.” (OL 131:1–4.)

Saatuaan sinetöimistoimituksen ja tehtyään pyhät liitot temppelissä parin täytyy olla jatkuvasti uskollinen saadakseen iankaikkisen avioliiton ja korotuksen siunaukset. Herra sanoi:

”Jos mies ottaa vaimon minun sanani kautta, joka on minun lakini, ja uuden ja ikuisen liiton kautta ja sen sinetöi heille lupauksen Pyhä Henki sen kautta, joka on voideltu ja jolle minä olen antanut tämän valtuuden ja tämän pappeuden avaimet, – – ja jos [he pysyvät] minun liitossani – – niin tapahtuu kaikessa, niin kuin palvelijani on heille luvannut, ajassa ja kautta koko iankaikkisuuden, ja se on täysin voimassa, kun he ovat poissa maailmasta” (OL 132:19; katso selitystä lupauksen Pyhästä Hengestä sivuilta 131–132).

Valmistautuminen avioliittoon

Jos olet naimaton, valmistaudu huolellisesti avioliittoon. Muista, ettei mikään voi korvata temppeliavioliittoa. Valmistaudu solmimaan avioliitto oikean henkilön kanssa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Elä jo nyt sellaisen henkilön arvoisesti, jollaisen kanssa toivot solmivasi avioliiton.

Seurustele ainoastaan sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on korkeat tasovaatimukset ja joiden seurassa voit ylläpitää omia korkeita tasovaatimuksiasi. Suunnittele huolellisesti myönteistä ja rakentavaa toimintaa, niin ettette sinä ja seuralaisesi jää kahden vaille mitään tekemistä. Pysy turvallisilla alueilla, joilla voit helposti hillitä itsesi. Älä osallistu sellaiseen keskusteluun äläkä toimintaan, joka herättää sukupuolisia tunteita.

Etsi kumppania omaan uskontoosi kuuluvista. Etsi jotakuta sellaista, jota voit aina kunnioittaa ja arvostaa, jotakuta, joka täydentää sinua elämässäsi. Ennen kuin solmit avioliiton, hanki varmuus siitä, että olet löytänyt sellaisen henkilön, jolle voit antaa koko sydämesi, koko rakkautesi, koko kiintymyksesi ja koko uskollisuutesi.

Neuvoja niille, jotka eivät solmi avioliittoa

Jotkut kirkon jäsenet jäävät naimattomiksi ilman omaa syytään, vaikka he haluavatkin solmia avioliiton. Jos havaitset olevasi tässä tilanteessa, voit olla varma, että ”kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa” (Room. 8:28). Kun pysyt kelvollisena, niin jonakin päivänä, tässä elämässä tai seuraavassa, sinulle annetaan kaikki iankaikkisen perhesuhteen siunaukset. Herra on antanut toistuvasti tämän lupauksen myöhempien aikojen profeettojensa kautta.

Jos olet naimaton ja haluat solmia avioliiton, älä luovu toivosta. Älä myöskään salli itsesi huolestua liikaa tavoitteestasi. Tee sen sijaan innokkaasti työtä hyödyllisten asioiden puolesta. Etsi tapoja palvella sukulaisiasi ja paikkakuntasi asukkaita. Ota vastaan kirkon tehtäviä ja pidä ne kunniassa. Pidä itsesi puhtaana niin fyysisesti kuin hengellisestikin. Pyri jatkuvasti oppimaan, kehittymään ja edistymään omassa elämässäsi.

Onnellisen avioliiton saavuttaminen

Jos olet naimisissa, muista, että ystävyyden ja rakkauden sinun ja puolisosi välillä tulee olla vaalituin suhteesi maan päällä. Puolisosi on ainoa henkilö Herran lisäksi, jota sinua on käsketty rakastamaan koko sydämestäsi (ks. OL 42:22).

Muista, että avioliitto todellisimmassa merkityksessään on yhdenvertaisten osapuolten kumppanuutta, jossa kumpainenkaan ei hallitse toista, vaan kumpainenkin kannustaa, lohduttaa ja auttaa toista.

Koska avioliitto on niin tärkeä suhde elämässä, se tarvitsee ja ansaitsee aikaa. Älä pidä merkityksettömämpiä sitoumuksia sitä tärkeämpinä. Varatkaa aikaa yhdessä puhumiselle ja toistenne kuuntelemiselle. Ole huomaavainen ja kunnioittava. Osoita usein hellyyttä ja kiintymystä.

Päätä, ettei mikään milloinkaan tule sinun ja puolisosi väliin häiritsemään avioliittoanne. Päättäkää saada avioliittonne onnistumaan mahdollisesti esiin tulevista haasteista huolimatta.

Olkaa uskollisia toisillenne. Olkaa uskollisia avioliitossanne ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Muistakaa, että Herra on sanonut: ”Rakasta vaimoasi kaikesta sydämestäsi ja liity häneen äläkä kehenkään muuhun” (OL 42:22). Ilmaus ”äläkä kehenkään muuhun” opettaa, ettei kukaan ihminen, ei mikään toiminta eikä mikään omaisuus saa milloinkaan olla tärkeämpää kuin suhteesi puolisoosi.

Pysy erossa kaikesta sellaisesta, mikä voisi johtaa sinua minkäänlaiseen uskottomuuteen. Pornografia, epäterveet kuvitelmat ja flirttailu nakertavat luonnettasi ja iskevät kiilaa avioliittonne perustaan.

Työskennelkää yhdessä raha-asioidenne hallitsemiseksi. Vahvistakaa yhdessä talousarvio ja noudattakaa sitä. Hillitkää kulutustanne ja välttäkää velan orjuutta. Viisas rahankäyttö ja velattomuus edistävät kodin rauhaa.

Keskittäkää elämänne Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Auttakaa toisianne pitämään tekemänne liitot. Käykää yhdessä kirkossa ja temppelissä. Tutkikaa yhdessä pyhiä kirjoituksia. Polvistukaa yhdessä rukoilemaan kunkin päivän alkaessa ja päättyessä ja kiittäkää taivaallista Isäänne toisistanne ja pyytäkää yhdessä Hänen siunauksiaan elämäänne, kotiinne, rakkaillenne ja vanhurskaille toiveillenne. Silloin Jumala johdattaa teitä, ja päivittäiset keskustelunne Hänen kanssaan tuottavat rauhaa ja iloa, joka ei voi tulla mistään muusta lähteestä. Vuosien myötä suhteenne tulee yhä suloisemmaksi. Rakkautenne lujittuu. Keskinäinen arvonantonne lisääntyy.

Lisäviitteitä: 1. Moos. 1:27–28; 2:18, 21–24; 1. Kor. 11:11; Ef. 5:22–33; Moos. 2:27–28; 3:18, 21–24.

Katso myös Avioero; Perhe; Siveys; Temppelit; Ykseys.