Aiheet
Kirkkauden valtakunnat
Alaviitteet
Aihe

Kirkkauden valtakunnat

Kaikki ihmiset nousevat kuolleista Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta (ks. Alma 11:42–45). Noustuamme kuolleista me joudumme Herran eteen tuomittaviksi (ks. Ilm. 20:12; 3. Nefi 27:14). Jokainen meistä määrätään iankaikkiseen asuinpaikkaan jossakin kirkkauden valtakunnassa. Herra opetti tätä periaatetta sanoessaan: ”Minun Isäni kodissa on monta huonetta” (Joh. 14:2).

Kirkkauden valtakuntia on kolme: selestinen valtakunta, terrestrinen valtakunta ja telestinen valtakunta. Perimäsi kirkkaus riippuu kääntymyksesi syvyydestä, joka näkyy kuuliaisuudessasi noudattaa Herran käskyjä. Se riippuu siitä, millä tavalla olet ottanut ”vastaan todistuksen Jeesuksesta” (OL 76:51; ks. myös jakeet 74, 79, 101).

Selestinen valtakunta

Selestinen valtakunta on korkein kolmesta kirkkauden valtakunnasta. Ne, jotka pääsevät tähän valtakuntaan, asuvat ikuisesti Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen edessä. Tämän pitäisi olla tavoitteesi: periä selestinen kirkkaus ja auttaa muitakin saamaan tuo suuri siunaus. Sellaista tavoitetta ei saavuteta yhdellä yrityksellä, vaan se on tulos elinikäisestä vanhurskaudesta ja vakaasta pyrkimyksestä.

Selestinen valtakunta on paikka, joka on valmistettu niille, ”jotka ottivat vastaan todistuksen Jeesuksesta” ja ”jotka on tehty täydellisiksi Jeesuksen, uuden liiton välimiehen kautta, joka sai aikaan tämän täydellisen sovituksen vuodattamalla oman verensä” (OL 76:51, 69). Periäksemme tämän lahjan meidän täytyy saada pelastavat toimitukset, pitää käskyt ja tehdä parannus synneistämme. Katso yksityiskohtaista selitystä niistä, jotka perivät selestisen kirkkauden, kohdasta OL 76:50–70, 92–96.

Profeetta Joseph Smith sai tammikuussa 1836 ilmoituksen, joka avarsi hänen ymmärrystään selestisen kirkkauden perimisen vaatimuksista. Taivaat avautuivat hänelle, ja hän näki selestisen valtakunnan. Hän näki siellä vanhemman veljensä Alvinin ja ihmetteli sitä, sillä Alvin oli kuollut jo ennen kuin oli saanut kastetoimituksen. (Ks. OL 137:1–6.) Silloin profeetta Josephille tuli Herran ääni:

”Kaikki, jotka ovat kuolleet vailla tietoa tästä evankeliumista mutta jotka olisivat ottaneet sen vastaan, jos heidän olisi sallittu jäädä, ovat Jumalan selestisen valtakunnan perillisiä;

samoin kaikki, jotka kuolevat vastedes vailla tietoa siitä mutta jotka olisivat ottaneet sen vastaan koko sydämestään, ovat tuon valtakunnan perillisiä,

sillä minä, Herra, tuomitsen kaikki ihmiset heidän tekojensa mukaan, heidän sydämensä halun mukaan” (OL 137:7–9).

Puhuessaan tästä ilmoituksesta profeetta Joseph sanoi: ”Ja minä näin myös, että kaikki lapset, jotka kuolevat ennen kuin saavuttavat vastuullisen iän, pelastuvat taivaan selestiseen valtakuntaan” (OL 137:10).

Toisesta profeetta Josephin saamasta ilmoituksesta tiedämme, että selestisessä valtakunnassa on kolme astetta. Saadaksemme korotuksen korkeimpaan asteeseen ja jatkaaksemme iankaikkisesti perhesuhteissa meidän täytyy astua ”uuteen ja ikuiseen avioliittoon” ja olla uskollisia tuossa liitossa. Toisin sanoen selestisen kirkkauden korkeimpaan asteeseen pääsemisen vaatimuksena on temppeliavioliitto. (Ks. OL 131:1–4.) Kaikki, jotka ovat kelvollisia solmimaan avioliiton uuden ja ikuisen liiton, saavat tuon mahdollisuuden joko tässä elämässä tai tulevassa.

Terrestrinen valtakunta

Ne, jotka perivät terrestrisen kirkkauden, ”saavat Pojan kirkkaudesta mutta eivät Isän täyteydestä. Sen tähden heidän ruumiinsa on terrestrinen eikä selestinen ja eroaa kirkkaudessa niin kuin kuu eroaa auringosta.” (OL 76:77–78.) Yleisesti ottaen terrestriseen valtakuntaan päässeet henkilöt ovat sellaisia kunniallisia ihmisiä, ”jotka ihmisten viekkaus sokaisi” (OL 76:75). Tähän ryhmään kuuluvat ne kirkon jäsenet, jotka eivät olleet ”rohkeita todistuksessa Jeesuksesta” (OL 76:79). Se käsittää myös ne, jotka hylkäsivät mahdollisuuden saada evankeliumi kuolevaisuudessa mutta jotka ottivat sen vastaan myöhemmin kuoleman jälkeen henkimaailmassa (ks. OL 76:73–74). Saadaksesi tietää lisää siitä, ketkä perivät terrestrisen kirkkauden, katso OL 76:71–80, 91, 97.

Telestinen kirkkaus

Telestinen kirkkaus varataan niille, ”jotka eivät ottaneet vastaan Kristuksen evankeliumia eivätkä todistusta Jeesuksesta” (OL 76:82). Nämä ihmiset saavat kirkkautensa sen jälkeen kun heidät lunastetaan henkivankilasta, jota kutsutaan toisinaan helvetiksi (ks. OL 76:84, 106). Yksityiskohtainen selitys niistä, jotka perivät telestisen kirkkauden, on kohdissa OL 76:81–90, 98–106, 109–112.

Kadotus

Jotkut ihmiset eivät ole kelvollisia asumaan missään kirkkauden valtakunnassa. Heitä kutsutaan ”kadotuksen pojiksi”, ja heidän ”täytyy jäädä valtakuntaan, joka ei ole kirkkauden valtakunta” (OL 76:32; 88:24). Se tulee olemaan niiden tila, ”jotka tuntevat [Jumalan voiman] ja ovat päässeet siitä osallisiksi ja sallineet Perkeleen voiman voittaa itsensä ja sallineet itsensä kieltää totuuden ja uhmata” Jumalan voimaa (OL 76:31; ks. myös jakeet 30, 32–49).

Lisäviitteitä: 1. Kor. 15:40–42, ks. myös JSR 1. Kor. 15:40; OL 88:20–39; 130:18–19.

Katso myös Helvetti; Iankaikkinen elämä; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Pelastussuunnitelma; Taivas.