Other Resources
Iankaikkinen elämä
edellinen seuraava

Iankaikkinen elämä

Herra on julistanut: ”Tämä on minun työni ja kirkkauteni – ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen” (Moos. 1:39). Kuolemattomuus on ikuista elämää ylösnousseena olentona. Kaikki saavat tämän lahjan Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Iankaikkinen elämä eli korotus tarkoittaa perintösijaa selestisen valtakunnan korkeimmassa asteessa, jossa me saamme asua Jumalan edessä yhdessä perheemme kanssa (ks. OL 131:1–4). Kuolemattomuuden tavoin tämäkin lahja on mahdollinen Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Se vaatii meiltä kuitenkin sitä, että me noudatamme ”evankeliumin lakeja ja toimituksia” (UK 3).

Iankaikkisen elämän polulla pysyminen

Kun sinut kastettiin ja sait Pyhän Hengen lahjan, astuit polulle, joka vie iankaikkiseen elämään. Profeetta Nefi opetti:

”Portti, josta teidän tulee mennä sisälle, on parannus ja vesikaste; ja silloin tulee teidän syntienne anteeksianto tulen ja Pyhän Hengen kautta.

Ja silloin te olette tällä kaidalla ja kapealla polulla, joka johtaa iankaikkiseen elämään; niin, te olette menneet sisälle portista; te olette tehneet Isän ja Pojan käskyjen mukaisesti; ja te olette saaneet Pyhän Hengen, joka todistaa Isästä ja Pojasta täyttäen hänen antamansa lupauksen, että jos te menette sisälle oikealla tavalla, te saatte.” (2. Nefi 31:17–18.)

Nefi tähdensi sitä, että kun me olemme astuneet tälle ”kaidalle ja kapealle polulle”, meidän täytyy kestää loppuun asti uskossa:

”Kun olette päässeet tälle kaidalle ja kapealle polulle, minä kysyn, onko kaikki tehty? Katso, minä sanon teille: Ei; sillä te olette päässeet tähän saakka vain Kristuksen sanan avulla, järkkymättömän uskon avulla häneen, turvautuen täysin hänen ansioihinsa, joka on voimallinen pelastamaan.

Sen vuoksi teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt, jos te ponnistelette eteenpäin kestiten itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti, katso, näin sanoo Isä: Te saatte iankaikkisen elämän.” (2. Nefi 31:19–20.)

Nyt kun sinut on kastettu ja konfirmoitu, suuri osa edistymisestäsi kohti iankaikkista elämää riippuu muiden pelastavien toimitusten saamisesta: miehille asettaminen Melkisedekin pappeuteen, miehille ja naisille temppeliendaumentti ja avioliittoon sinetöiminen. Kun saat nämä toimitukset ja pidät niihin liittyvät liitot, valmistaudut perimään selestisen kirkkauden korkeimman asteen.

Iankaikkinen elämä on ulottuvillasi

Kun pohdit edistymistäsi ”kaidalla ja kapealla polulla”, voit olla varma siitä, että iankaikkinen elämä on ulottuvillasi. Herra haluaa sinun palaavan luokseen, eikä Hän vaadi sinulta milloinkaan mitään sellaista, mitä et voi täyttää. Hänen käskyjensä tarkoituksena on edistää onneasi. Kun osoitat uskoa ja palvelet Häntä kaikesta voimastasi, Hän antaa sinulle lujuutta ja valmistaa sinulle keinon tehdä, mitä Hän sitten käskeekin sinun tehdä (ks. 1. Nefi 3:7). Muista, että kun teet parhaasi ja teet parannuksen synneistäsi, Jeesuksen Kristuksen sovitus korvaa heikkoutesi ja tässä elämässä kokemasi epäoikeudenmukaisuudet, loukkaukset ja tuskat: ”Me tiedämme, että armosta me pelastumme kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä” (2. Nefi 25:23).

Lisäviitteitä: Joh. 3:16; 17:3; 2. Nefi 9:39; Moroni 7:41; OL 14:7; 50:5.

Katso myös Armo; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kirkkauden valtakunnat; Laupeus.