Other Resources
Luominen
edellinen seuraava

Luominen

Jeesus Kristus loi taivaallisen Isän johdolla taivaat ja maan (ks. Moosia 3:8; Moos. 2:1). Profeetta Joseph Smithin kautta ilmoitetuista pyhistä kirjoituksista tiedämme, että Herra järjesti luomistyössä alkuaineita, jotka olivat jo olemassa (ks. Abr. 3:24). Hän ei luonut maailmaa ”tyhjästä”, kuten jotkut ihmiset uskovat.

Pyhät kirjoitukset opettavat myös, että Aadam oli ensimmäinen ”kaikista ihmisistä” (Moos. 1:34). Jumala loi Aadamin ja Eevan omaksi kuvakseen ja Ainosyntyisensä kuvaksi (ks. Moos. 2:26–27).

Luominen on olennainen osa taivaallisen Isän pelastussuunnitelmaa. Se antaa meille jokaiselle mahdollisuuden tulla maan päälle, missä me saamme fyysisen ruumiin ja käytämme tahdonvapauttamme. Kuolevaisuutta edeltäneessä Jumalien neuvonpidossa annettiin seuraava julistus: ”Me menemme alas, sillä siellä on avaruutta, ja otamme näitä aineita ja teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua; ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä” (Abr. 3:24–25).

Sinä olet Jumalan henkilapsi, ja ruumiisi on luotu Hänen kuvakseen. Voit osoittaa kiitollisuutesi näistä siunauksista pitämällä huolta ruumiistasi siten, että noudatat viisauden sanaa ja muita hengelliseen ja fyysiseen terveyteesi liittyviä käskyjä (ks. OL 89; ks. myös OL 88:124). Voit myös kunnioittaa muita ihmisiä Jumalan lapsina.

Nauttiessasi kaikesta luomakunnan kauneudesta voit pitää huolta maasta ja auttaa sen suojelemisessa tuleville sukupolville.

Lisäviitteitä: 1. Moos. 1–2; Hepr. 1:1–2; 1. Nefi 17:36; OL 38:1–3; 59:16–20; Moos. 1–3; Abr. 4–5.

Katso myös Isä Jumala; Jeesus Kristus; Pelastussuunnitelma.