Other Resources
Rukous
edellinen seuraava

Rukous

Sinä olet Jumalan lapsi. Taivaallinen Isäsi rakastaa sinua ja tuntee tarpeesi, ja Hän haluaa, että keskustelet Hänen kanssaan rukouksen kautta. Rukoile Häntä äläkä ketään muuta. Herra Jeesus Kristus antoi käskyn: ”Teidän täytyy aina rukoilla Isää minun nimessäni” (3. Nefi 18:19).

Kun otat tavaksesi lähestyä Jumalaa rukouksessa, tulet tuntemaan Hänet ja pääset yhä lähemmäksi Häntä. Sinun toiveistasi tulee enemmän Hänen toiveidensa mukaisia. Pystyt saamaan itsellesi ja muille siunauksia, joita Hän on valmis antamaan sinulle, kunhan vain pyydät uskossa.

Rukouksen periaatteet

Taivaallinen Isäsi on aina valmis kuulemaan rukouksiasi ja vastaamaan niihin. Rukoustesi voima riippuu sinusta. Kun pyrit sisällyttämään rukouksen elämääsi, muista nämä neuvot:

Tee rukouksistasi merkityksellisiä. Profeetta Mormon varoitti, että ”ihmiselle myös luetaan pahaksi, jos hän rukoilee, eikä vakain sydämen aikein – – eikä se hyödytä häntä lainkaan, sillä Jumala ei ota vastaan sellaisia” (Moroni 7:9). Jotta saisit rukouksistasi merkityksellisiä, rukoile vilpittömästi ja ”koko sydämen voimalla” (Moroni 7:48). Vältä rukoillessasi tarkoin tyhjän hokemista (ks. Matt. 6:7). Ajattele vakavasti asennettasi ja käyttämiäsi sanoja.

Käytä sellaista kieltä, joka osoittaa rakkautta, kunnioitusta, arvostusta ja läheisyyttä. Tämän periaatteen soveltaminen vaihtelee kielen mukaan. Rukoiltaessa esimerkiksi englannin kielellä, Jumalaa tulisi puhutella pyhissä kirjoituksissa käytetyillä pronomineilla Thee, Thou, Thy ja Thine eikä tavallisilla pronomineilla you, your ja yours. Kielestä riippumatta periaate on sama: Kun rukoilet, käytä sanoja, jotka ilmentävät asianmukaisesti rakkautta osoittavaa, kunnioittavaa suhdetta Jumalaan. Joissakin kielissä saattaa olla hieman vaikeaa oppia rukouksessa käytettäviä sanamuotoja, mutta rukoilemalla ja pyhiä kirjoituksia lukemalla se käy vähitellen yhä luontevammaksi.

Kiitä aina taivaallista Isääsi. Sinun tulee elää ”kiittäen päivittäin niistä monista armoteoista ja siunauksista, joita hän [sinulle] lahjoittaa” (Alma 34:38). Kun muistelet kiireettä siunauksiasi, käsität, kuinka paljon taivaallinen Isäsi on tehnyt hyväksesi. Ilmaise kiitoksesi Hänelle.

Etsi taivaallisen Isän johdatusta ja voimaa kaikessa, mitä teet. Alma neuvoi poikaansa Helamania: ”Huuda Jumalan puoleen kaiken elantosi puolesta; niin, olkoot kaikki tekemisesi Herralle, ja minne menetkin, tapahtukoon se Herrassa; niin, suuntautukoot kaikki ajatuksesi Herraan; niin, kohdistukoon sydämesi kiintymys Herraan ikuisesti. Kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, niin hän ohjaa sinua hyväksesi; niin, kun laskeudut levolle illalla, laskeudu levolle Herran huomaan, jotta hän valvoisi sinua sinun nukkuessasi; ja kun nouset aamulla, olkoon sydämesi täynnä kiitosta Jumalalle; ja jos teet tämän, sinut ylennetään viimeisenä päivänä.” (Alma 37:36–37; ks. myös Alma 34:17–26.)

Muista rukoillessasi muiden tarpeita. Rukoile omaksi parhaaksesi ja myös lähimmäistesi parhaaksi (ks. Alma 34:27). Pyydä taivaallista Isää siunaamaan ja lohduttamaan tarvitsevia. Pyydä Häntä innoittamaan ja vahvistamaan kirkon presidenttiä, muita johtavia auktoriteetteja ja paikallisia johtajiasi kirkossa. Rukoile perheenjäsenten ja ystävien hyvinvoinnin puolesta. Rukoile maan johtajien puolesta. Pyydä Herraa innoittamaan ja suojelemaan lähetyssaarnaajia ja heidän opettamiaan ihmisiä.

Etsi Pyhän Hengen johdatusta, niin että tiedät, mitä sisällyttää rukouksiisi. Pyhä Henki voi opettaa sinua rukoilemaan ja johdattaa sinua siinä, mitä sanot (ks. Room. 8:26; 2. Nefi 32:8). Hän voi auttaa sinua rukoilemaan ”Jumalan tahdon mukaan” (OL 46:30).

Kun pyydät jotakin rukouksessa, tee kaikki voitavasi auttaaksesi sen suomisessa. Taivaallinen Isä odottaa sinun tekevän enemmän kuin pelkästään pyytävän Häneltä siunauksia. Kun sinulla on tärkeä päätös tehtävänä, Hän vaatii usein, että tutkit ”sitä tarkoin mielessäsi” ennen kuin Hän vastaa sinulle (ks. OL 9:7–8). Rukouksesi johdatuksen saamiseksi ovat ainoastaan niin tehokkaita kuin pyrkimyksesi olla vastaanottavainen Pyhän Hengen johdatukselle. Rukouksesi oman hyvinvointisi puolesta ja muiden hyvinvoinnin puolesta ovat turhia, jos käännytät ”pois tarvitsevat ja alastomat [etkä] käy sairaiden ja ahdistettujen luona ja anna [omaisuudestasi], jos [sinulla] on, niille, jotka tarvitsevat” (Alma 34:28).

Jos sinulla on edessäsi vaikea tehtävä, taivaalliselle Isälle on mieluisaa, että polvistut pyytämään apua ja nouset sitten jaloillesi ja ryhdyt työhön. Hän auttaa sinua kaikissa vanhurskaissa pyrkimyksissäsi, mutta Hän tekee puolestasi harvoin mitään sellaista, minkä voit tehdä itse.

Henkilökohtainen rukous

Jeesus Kristus neuvoi vuorisaarnassaan: ”Mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.” (Matt. 6:6.) Henkilökohtainen, yksityinen rukous on oleellinen osa hengellistä kehitystäsi.

Etsi ainakin joka aamu ja ilta jokin häiriötön paikka. Polvistu nöyränä ja keskustele taivaallisen Isäsi kanssa. Vaikka sinun toisinaan ehkä pitääkin rukoilla ääneti, pyri aika ajoin rukoilemaan ääneen (ks. OL 19:28; 20:51).

Muista, että rukous on kaksisuuntaista kommunikointia. Kun päätät rukouksesi, jää hetkeksi kuuntelemaan. Toisinaan taivaallinen Isä neuvoo, johdattaa tai lohduttaa sinua, kun olet polvillasi.

Älä milloinkaan anna sijaa ajatukselle, ettet olisi kelvollinen rukoilemaan. Tämä ajatus tulee Saatanalta, joka haluaa vakuuttaa sinulle, ettet saa rukoilla (ks. 2. Nefi 32:8). Ellei sinulla ole halua rukoilla, rukoile, kunnes tunnet halua rukoilla.

Vapahtaja on käskenyt: ”Rukoile alati, että selviytyisit voittajaksi, niin, että voittaisit Saatanan ja välttyisit Saatanan palvelijoiden käsiltä, jotka tukevat hänen työtään” (OL 10:5). Vaikka et voikaan olla alati polvillasi ja rukoilla aina itseksesi yksityisesti, voit antaa sydämesi olla ”täysi, alati viipyen rukouksessa” Jumalan puoleen (Alma 34:27; ks. myös 3. Nefi 20:1). Voit ylläpitää jatkuvaa rakkauden tunnetta taivaallista Isääsi ja Hänen rakasta Poikaansa kohtaan läpi jokaisen päivän. Voit ilmaista ääneti kiitollisuutta Isääsi kohtaan ja pyytää Häntä vahvistamaan sinua velvollisuuksissasi. Kiusauksen tai fyysisen vaaran hetkinä voit pyytää äänettömästi Hänen apuaan.

Perherukous

Sen lisäksi että Vapahtaja on käskenyt meitä rukoilemaan yksinämme, Hän on kehottanut meitä rukoilemaan perheemme kanssa. Hän sanoi: ”Rukoilkaa perheissänne Isää, aina minun nimessäni, jotta vaimonne ja lapsenne olisivat siunattuja” (3. Nefi 18:21).

Jos olet naimisissa, tee perherukouksesta vakiintunut osa perheesi elämää. Polvistukaa yhdessä rukoilemaan nöyrästi joka aamu ja joka ilta. Anna jokaiselle perheenjäsenelle usein mahdollisuus rukoilla. Kiittäkää yhdessä taivaallisen Isän teille antamista siunauksista. Pyytäkää yhdessä uskoen tarvitsemianne siunauksia ja rukoilkaa muiden puolesta.

Sinä ja perheesi pääsette lähemmäksi Jumalaa ja toisianne säännöllisesti pidetyn perherukouksen kautta. Lapsesi oppivat keskustelemaan taivaallisen Isänsä kanssa. Olette kaikki paremmin valmistautuneita palvelemaan toisia ja vastustamaan kiusauksia. Kodistanne tulee hengellisen voiman paikka, pakopaikka maailman pahoilta vaikutuksilta.

Julkinen rukous

Aika ajoin sinua voidaan pyytää pitämään julkisia rukouksia, ehkäpä kirkon kokouksissa tai luokassa. Kun saat tämän mahdollisuuden, muista, että kommunikoit taivaallisen Isän kanssa etkä pidä julkista puhetta. Älä ole huolissasi siitä, mitä muut saattavat ajatella siitä, mitä sanot. Lausu sen sijaan yksinkertainen, sydämestä tuleva rukous.

Vastausten saaminen rukouksiin

Vapahtaja opetti: ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.” (Matt. 7:7–8.) Nefiläisille Hän sanoi: ”Mitä tahansa te pyydätte Isältä minun nimessäni, mikä on oikein, uskoen saavanne, katso, se teille annetaan” (3. Nefi 18:20).

Taivaallinen Isä kuulee rukouksesi. Hän ei ehkä aina vastaa odottamallasi tavalla, mutta Hän vastaa – omana aikanaan ja tahtonsa mukaan. Koska Hän tietää, mikä on sinulle parhaaksi, Hän saattaa toisinaan vastata ei silloinkin kun anot vilpittömästi.

Vastaukset rukoukseen tulevat monin tavoin. Usein ne tulevat Pyhän Hengen hiljaisen vienon äänen kautta (ks. ”Ilmoitus”, s. 35–39). Ne voivat tulla elämäsi olosuhteina tai muiden ihmisten ystävällisten tekojen kautta. Kun lähestyt jatkuvasti taivaallista Isääsi rukouksessa, tunnistat paremmin Hänen armolliset ja viisaat vastauksensa anomisiisi. Tulet huomaamaan, että Hän on ”turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä” (Ps. 46:2).

Lisäviitteitä: Matt. 6:5–15; Jaak. 1:5–6; En. 1–17; Moosia 4:11–12; 3. Nefi 13:6–7; 14:7–8; OL 19:38; 88:63–65; JS–H 9–19.

Katso myös Jumalanpalvelus; Paasto ja paastouhrit; Usko.