Aiheet
Paasto ja paastouhrit
Alaviitteet
Aihe

Paasto ja paastouhrit

Paastoaminen tarkoittaa vapaaehtoista ruoasta ja juomasta kieltäytymistä määrättynä aikana. Paasto yhdistettynä vilpittömään rukoukseen voi auttaa sinua valmistautumaan itse ja valmistamaan muita saamaan Jumalan siunauksia.

Paaston tarkoitukset

Vapahtaja karkotti kerran pahan hengen lapsesta ja opetti tämän kokemuksen avulla opetuslapsilleen rukouksen ja paaston voimaa. Hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä: ”’Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?’ ’Koska teillä on niin vähän uskoa’, vastasi Jeesus. ’Totisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: ”Siirry täältä tuonne”, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla.’” (Ks. Matt. 17:14–21.)

Tämä kertomus opettaa, että rukous ja paasto voivat antaa lisää voimaa niille, jotka antavat ja saavat pappeuden siunauksia. Kertomusta voidaan soveltaa myös henkilökohtaisiin pyrkimyksiisi elää evankeliumin mukaan. Jos sinulla on jokin heikkous tai synti, jonka voittamiseksi olet kamppaillut, sinun pitää ehkä paastota ja rukoilla saadaksesi haluamaasi apua tai anteeksiannon. Kuten Kristuksen karkottaessa pahan hengen, vaikeutenasi saattaa olla laji, joka lähtee vain rukouksella ja paastolla.

Voit paastota monia tarkoituksia varten. Paasto on yksi tapa palvella Jumalaa ja ilmaista kiitollisuutta Häntä kohtaan (ks. Luuk. 2:37; Alma 45:1). Voit paastota, kun pyydät taivaallista Isää siunaamaan sairaita tai ahdistettuja (ks. Matt. 17:14–21). Paasto voi auttaa sinua ja rakkaitasi saamaan henkilökohtaista ilmoitusta ja kääntymään totuuteen (ks. Alma 5:46; 6:6). Paaston kautta voit saada voimaa vastustaa kiusausta (ks. Jes. 58:6). Voit paastota pyrkiessäsi nöyrtymään Jumalan edessä ja osoittamaan uskoa Jeesukseen Kristukseen (ks. Om. 26; Hel. 3:35). Voit paastota saadaksesi johdatusta evankeliumista kertomiseen ja kirkon kutsumusten kunniassa pitämiseen (ks. Ap. t. 13:2–3; Alma 17:3, 9; 3. Nefi 27:1–2). Vanhurskaaseen suruun tai murheeseen voi liittyä paasto (ks. Alma 28:4–6; 30:1–2).

Paastosunnuntai

Kirkko nimeää paastopäiväksi joka kuukaudesta yhden sunnuntain, tavallisesti ensimmäisen. Oikeaan paastosunnuntain viettoon kuuluu olla syömättä ja juomatta kahden peräkkäisen aterian ajan, osallistua paasto- ja todistuskokoukseen ja antaa paastouhri tarvitsevien hyväksi.

Paastouhrin pitäisi olla ainakin kahden syömättä jääneen aterian arvoinen. Milloin mahdollista, anna avokätisesti paljon enemmän kuin tuo summa.

Kirkon nimittämien paastopäivien lisäksi voit paastota minä tahansa muunakin päivänä omien tarpeidesi ja muiden tarpeiden mukaan. Älä kuitenkaan paastoa liian usein äläkä kohtuuttoman pitkään.

Oikea paasto

Jeesus opetti vuorisaarnassa oikeanlaista paastoa. Hän puhui tekopyhiä vastaan, jotka paastotessaan ”muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan”. Sen sijaan että esittäisit ulospäin vanhurskasta, sinun tulisi paastota Isäsi nähden, ”joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.” (Matt. 6:16–18.)

Myös profeetta Jesaja opetti paaston oikeaa henkeä: ”Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi” (Jes. 58:6–7).

Jesaja todisti myös niistä siunauksista, joita me saamme noudattaessamme paaston lakia: ”Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: ’Tässä minä olen.’ – – Jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy.” (Jes. 58:8–11.)

Lisäviitteitä: 3. Nefi 13:16–18; OL 59:12–14; 88:76, 119.

Katso myös Rukous.