Aiheet
Jumalanpalvelus
Alaviitteet
Aihe

Jumalanpalvelus

Jumalan palveleminen on Hänen rakastamistaan, kunnioittamistaan ja palvelemistaan sekä Hänelle omistautumista. Herra käski Moosesta: ”Palvele Jumalaa, sillä ainoastaan häntä sinun tulee palvella” (Moos. 1:15). Tällä taloudenhoitokaudella Hän on käskenyt: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi; ja palvele häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä” (OL 59:5). Jos asetat jonkun henkilön tai jonkin asian Jumalan rakkauden yläpuolelle, harjoitat väärää jumalanpalvelusta tai epäjumalanpalvontaa (ks. 2. Moos. 20:3–6).

Rukous on yksi tapa palvella Isää. Alma opetti poikaansa Helamania: ”Huuda Jumalan puoleen kaiken elantosi puolesta; niin, olkoot kaikki tekemisesi Herralle, ja minne menetkin, tapahtukoon se Herrassa; niin, suuntautukoot kaikki ajatuksesi Herraan; niin, kohdistukoon sydämesi kiintymys Herraan ikuisesti” (Alma 37:36).

Mene sinulle tarkoitettuihin kirkon kokouksiin jumalanpalveluksen hengessä. Herra on käskenyt: ”Jotta voisit varjella itsesi täydellisemmin, niin ettei maailma saastuta, mene rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun pyhänä päivänäni; sillä totisesti tämä on päivä, joka on määrätty sinulle levätäksesi töistäsi ja omistaaksesi hartautesi Korkeimmalle” (OL 59:9–10).

Myös osallistuminen pappeuden toimituksiin on osa jumalanpalvelustasi. Kun nautit sakramentin kunnioittavasti ja käyt temppelissä, muistat ja palvelet taivaallista Isääsi ja ilmaiset kiitollisuutesi Hänen Pojastaan Jeesuksen Kristuksesta.

Sen lisäksi että palvelet Jumalaa ulospäin näkyvin tavoin, sinulla tulisi olla jumalanpalveluksen mukainen asenne, menitpä minne tahansa ja teitpä mitä tahansa. Alma opetti tätä periaatetta ryhmälle ihmisiä, jotka oli karkotettu jumalanpalveluspaikastaan. Hän opetti heille, ettei todellinen jumalanpalvelus rajoitu yhteen viikonpäivään (ks. Alma 32:11). Samalle ihmisryhmälle puhuen Alman kumppani Amulek kehotti heitä palvelemaan ”Jumalaa, missä tahansa paikassa olettekin, hengessä ja totuudessa” (Alma 34:38).

Lisäviitteitä: Ps. 95:6–7; Moosia 18:25; Alma 33:2–11; OL 20:17–19, 29; UK 11.

Katso myös Isä Jumala; Lepopäivä; Paasto ja paastouhrit; Rakkaus; Rukous.