Other Resources
Kiusaus
edellinen seuraava

Kiusaus

Kuten apostoli Paavali profetoi, ”viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat” (2. Tim. 3:1). Vastustajan vaikutus on laajalle levinnyttä ja viettelevää, mutta sinä voit voittaa Saatanan ja hänen kiusauksensa. Taivaallinen Isä on antanut sinulle tahdonvapauden lahjan – kyvyn valita hyvä eikä paha. Voit nöyrtyä ”Herran edessä ja [huutaa] avuksi hänen pyhää nimeään ja [valvoa ja rukoilla] alati, ettei [sinua] kiusattaisi enempää kuin [voit] kestää” (Alma 13:28). Kun noudatat käskyjä auliisti, taivaallinen Isä vahvistaa sinua vastustamaan kiusauksia.

Seuraavat neuvot auttavat sinua voittamaan kiusauksia:

Keskitä elämäsi Vapahtajaan. Profeetta Helaman neuvoi poikiaan: ”Muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän Lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan Poika, niin että kun Perkele lähettää väkevät tuulensa, niin, nuolensa pyörretuulessa, niin, kun kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetääkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus, perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua” (Hel. 5:12).

Rukoile voimaa. Kun ylösnoussut Vapahtaja meni nefiläisten luokse, Hän opetti kansanjoukkoa: ”Katso, totisesti, totisesti minä sanon teille: Teidän täytyy valvoa ja rukoilla alati, ettette joutuisi kiusaukseen, sillä Saatana haluaa saada teidät seuloakseen teitä niin kuin vehnää. Sen tähden teidän täytyy aina rukoilla Isää minun nimessäni.” (3. Nefi 18:18–19.) Myöhempinä aikoina Hän on antanut samanlaisia neuvoja: ”Rukoile alati, että selviytyisit voittajaksi, niin, että voittaisit Saatanan ja välttyisit Saatanan palvelijoiden käsiltä, jotka tukevat hänen työtään” (OL 10:5).

Tutki pyhiä kirjoituksia päivittäin. Kun tutkit evankeliumin totuuksia ja sovellat niitä elämässäsi, Herra siunaa sinua voimalla vastustaa kiusauksia. Nefi opetti: ”Ja minä sanoin heille, että se oli Jumalan sana; eikä kukaan, joka kuulisi Jumalan sanaa ja pitäisi siitä kiinni, koskaan hukkuisi, eivätkä vastustajan kiusaukset ja palavat nuolet voisi voittaa eikä sokaista heitä eksyttääkseen heidät tuhoon” (1. Nefi 15:24; katso myös Hel. 3:29–30).

Täytä elämäsi hyvyydellä. Sinulla on niin paljon hyvää valittavana, ettei sinun tarvitse osallistua pahaan. Kun täytät elämäsi hyvyydellä, et jätä tilaa millekään muulle.

Vältä paikkoja ja tilanteita, joissa voit joutua alttiiksi kiusauksille. Et voi täysin välttää kiusauksia, mutta voit välttää sellaisia paikkoja ja tilanteita, joissa todennäköisesti joudut kiusaukseen. Voit myös välttää sopimatonta aineistoa lehdissä, kirjoissa, televisiossa, elokuvissa ja musiikissa sekä Internetissä.

Pyri siihen, että sinulla on hyvä vaikutus muihin ihmisiin. Juuri ennen kärsimistään Getsemanen puutarhassa Vapahtaja rukoili opetuslastensa puolesta: ”He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät.” (Joh. 17:14–18.) Jeesuksen Kristuksen myöhempien aikojen opetuslapsena voit olla maailmassa olematta maailmasta. Sen lisäksi että itse vältät kiusauksia, voit vaikuttaa muihin, niin että he elävät hyvää ja tervehenkistä elämää. Voit näyttää vanhurskasta esimerkkiä, olla hyvä ystävä, osallistua yhteiskunnalliseen palveluun ja, sikäli kuin soveliasta, antaa äänesi kuulua moraalisten arvojen puolesta.

Älä milloinkaan emmi päätöksissäsi kiusausten vastustamista. Pyri seuraamaan Vapahtajan esimerkkiä, joka ”kärsi kiusauksia mutta ei langennut niihin” (OL 20:22). Kun Saatana kiusasi Jeesusta erämaassa, Herra ei horjunut milloinkaan. Hänen vastauksensa oli nopea ja luja: ”Mene matkaas minun tyköäni, saatana!” (Luuk. 4:8, vuoden 1776 suomennos.) Vanhurskaiden ajatustesi, sanojesi ja tekojesi kautta voit vastata vastustajan kiusauksiin samalla vakaumuksella. ”Vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.” (Jaak. 4:7–8.)

Lisäviitteitä: Room. 12:21; Ef. 6:11–17; Jaak. 1:12; OL 23:1; 31:12; Moos. 1:12–22.

Katso myös Kristuksen valo; Omatunto; Paasto ja paastouhrit; Parannus; Pyhä Henki; Saatana; Tahdonvapaus.