Other Resources
Laupeus
edellinen seuraava

Laupeus

Taivaallinen Isämme tuntee meidän heikkoutemme ja syntimme. Hän osoittaa laupeutta, kun Hän antaa meille meidän syntimme anteeksi ja auttaa meitä palaamaan Hänen luokseen asumaan (ks. 2. Nefi 9:8).

Sellainen sääli saattaa näennäisesti olla ristiriidassa oikeudenmukaisuuden lain kanssa, joka laki vaatii, ettei mikään epäpuhdas saa asua Jumalan edessä (ks. 1. Nefi 10:21). Mutta Jeesuksen Kristuksen sovitus teki Jumalalle mahdolliseksi ”olla täydellinen, oikeudenmukainen Jumala ja myös armollinen Jumala” (Alma 42:15).

Jumalan laupeuden saaminen

Vapahtaja tyydytti oikeudenmukaisuuden vaatimukset, kun Hän kärsi puolestamme rangaistuksen meidän synneistämme (ks. 2. Nefi 2:8). Tämän epäitsekkään teon takia Isä voi armollisesti pidättää meiltä rangaistuksen ja toivottaa meidät tervetulleiksi luokseen. Saadaksemme Herran anteeksiannon meidän täytyy katua syntejämme vilpittömästi. Profeetta Alma opetti: ”Oikeudenmukaisuus esittää kaikki vaatimuksensa, ja myös armo vaatii itselleen kaiken, mikä on sen omaa; ja niin ainoastaan todella katuvat pelastuvat” (Alma 42:24; ks. myös jakeet 22–23, 25).

Syntien anteeksianto ei ole ainoa laupeuden lahja taivaalliselta Isältä ja Jeesukselta Kristukselta. Jokainen saamasi siunaus on suurempi laupeuden teko kuin voisit milloinkaan itse ansaita. Mormon opetti: ”Kaikki, mikä on hyvää, tulee Kristuksesta; muuten ihmiset olisivat langenneita, eikä mikään hyvä voisi tulla heidän osakseen” (Moroni 7:24). Sinä saat jumalallista laupeutta esimerkiksi silloin kun taivaallinen Isä kuulee rukouksesi ja vastaa niihin, kun saat johdatusta Pyhältä Hengeltä ja kun paranet sairaudesta pappeuden voimalla. Vaikka kaikki sellaiset siunaukset tulevat kuuliaisuutesi tuloksena, et voisi milloinkaan saada niitä pelkästään omin ponnistuksin. Ne ovat laupeuden lahjoja rakastavalta ja myötätuntoiselta Isältä.

Laupeuden osoittaminen muille

Puhuen opetuslapsilleen Vapahtaja antoi käskyn: ”Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa” (Luuk. 6:36). Suhteissasi toisiin voit noudattaa taivaallisen Isäsi esimerkkiä laupeudesta. Pyri riisumaan elämästäsi ylimielisyys, ylpeys ja omahyväisyys. Pyri aina olemaan myötätuntoinen, kunnioittava, anteeksiantavainen, lempeä ja kärsivällinen, silloinkin, kun olet tietoinen muiden vajavaisuuksista. Kun teet niin, esimerkkisi johdattaa muita suurempaan laupeuteen ja sinulla on oikeus suurempaan laupeuteen Jumalalta.

Lisäviitteitä: Hepr. 4:16; Matt. 5:7; Luuk. 10:25–37; Alma 34:14–16; OL 84:102.

Katso myös Anteeksianto; Armo; Oikeudenmukaisuus; Rakkaus.