Aiheet
Merkit
Alaviitteet
Aihe

Merkit

Merkit ovat tapahtumia tai kokemuksia, jotka osoittavat Jumalan voimaa. Ne ovat usein ihmeellisiä. Ne kertovat ja ilmoittavat suurista tapahtumista, kuten Vapahtajan syntymästä, kuolemasta ja toisesta tulemisesta. Ne muistuttavat meitä Herran meidän kanssamme tekemistä liitoista. Merkit voivat myös todistaa jumalallisesta kutsumuksesta tai ilmentää Herran paheksuntaa.

Jotkut ihmiset väittävät, että he uskoisivat Jumalaan tai Hänen työhönsä, jos he voisivat saada merkin, mutta Herra on sanonut: ”Usko ei tule merkkien kautta, vaan merkit seuraavat niitä, jotka uskovat” (OL 63:9). Sellaisia merkkejä annetaan uskollisille ja kuuliaisille heidän vahvistamisekseen heidän uskossaan.

Lisäviitteitä: Matt. 12:38–39; Mark. 13:22–27; Luuk. 2:8–17; Alma 30:43–52; Hel. 14; 3. Nefi 1:13–21; 8:2–25; Et. 12:6; OL 63:7–12.

Katso myös Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen; Kuuliaisuus; Usko.