Other Resources
Usko
edellinen seuraava

Usko

Apostoli Paavali opetti, että ”usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä” (Hepr. 11:1; ks. myös JSR Hepr. 11:1). Alma sanoi samaan tapaan: ”Jos teillä on uskoa, te toivotte sellaista, mikä ei näy mutta on totta” (Alma 32:21).

Usko on toiminnan ja voiman periaate. Aina kun teet työtä kelvollisen tavoitteen saavuttamiseksi, osoitat uskoa. Osoitat toivoa johonkin sellaiseen, mitä et voi vielä nähdä.

Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen

Uskosi täytyy keskittyä Herraan Jeesukseen Kristukseen, jotta se johtaisi sinut pelastukseen (ks. Ap. t. 4:10–12; Moosia 3:17; Moroni 7:24–26; UK 4). Voit osoittaa uskoa Kristukseen, kun sinulla on varmuus siitä, että Hän on olemassa, oikea käsitys Hänen luonteestaan ja tieto siitä, että pyrit elämään Hänen tahtonsa mukaan.

Usko Jeesukseen Kristukseen merkitsee täydellistä luottamista Häneen – turvaamista Hänen rajattomaan voimaansa, tietoonsa ja rakkauteensa. Siihen sisältyy usko Hänen opetuksiinsa. Se merkitsee uskoa siihen, että vaikka sinä et ymmärräkään kaikkea, Hän ymmärtää. Muista, että koska Hän on kokenut kaikki sinun tuskasi, ahdinkosi ja heikkoutesi, Hän osaa auttaa sinua nousemaan päivittäisten vaikeuksiesi yläpuolelle (ks. Alma 7:11–12; OL 122:8). Hän on ”voittanut maailman” (Joh. 16:33) ja valmistanut sinulle keinon saada iankaikkinen elämä. Hän on aina valmis auttamaan sinua, kun muistat Hänen vetoomuksensa: ”Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa; älkää epäilkö, älkää pelätkö” (OL 6:36).

Uskossa eläminen

Usko on paljon enemmän kuin passiivista luuloa. Osoita uskosi teoilla – elintavallasi.

Vapahtaja lupasi: ”Jos teillä on usko minuun, teillä on voima tehdä kaikki, minkä minä näen hyväksi” (Moroni 7:33). Usko Jeesukseen Kristukseen voi kannustaa sinua noudattamaan Hänen täydellistä esimerkkiään (ks. Joh. 14:12). Uskosi voi johtaa sinut hyviin tekoihin, noudattamaan käskyjä ja tekemään parannuksen synneistäsi (ks. Jaak. 2:18; 1. Nefi 3:7; Alma 34:17). Uskosi voi auttaa sinua voittamaan kiusauksia. Alma neuvoi poikaansa Helamania: ”Opeta [heitä] vastustamaan Perkeleen jokaista kiusausta uskollaan Herraan Jeesukseen Kristukseen” (Alma 37:33).

Herra tekee voimallisia ihmetekoja elämässäsi uskosi mukaan (ks. 2. Nefi 26:13). Usko Jeesukseen Kristukseen auttaa sinua parantumaan hengellisesti ja fyysisesti Hänen sovituksensa kautta (ks. 3. Nefi 9:13–14). Koettelemusten aikojen tullessa usko voi antaa sinulle voimaa kiiruhtaa eteenpäin ja kohdata vaikeutesi rohkeasti. Silloinkin kun tulevaisuus näyttää epävarmalta, uskosi Vapahtajaan voi antaa sinulle rauhan (ks. Room. 5:1; Hel. 5:47).

Uskosi vahvistaminen

Usko on lahja Jumalalta, mutta sinun täytyy vaalia uskoasi pitääksesi sen vahvana. Usko on kuin käsivartesi lihas. Jos harjoitat sitä, se kasvaa voimakkaaksi. Jos panet sen kannatinsiteeseen ja jätät siihen, se heikkenee.

Voit vaalia uskon lahjaa rukoilemalla taivaallista Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kun ilmaiset kiitollisuutesi taivaalliselle Isällesi ja kun pyydät Häneltä siunauksia omaasi ja muiden tarpeeseen, lähestyt Häntä. Lähestyt Vapahtajaa, jonka sovituksen ansiosta sinun on mahdollista pyytää armoa (ks. Alma 33:11). Olet myös vastaanottavainen Pyhän Hengen hiljaiselle johdatukselle.

Voit vahvistaa uskoasi pitämällä käskyt. Kaikkien Jumalan siunausten tavoin usko saadaan ja se vahvistuu henkilökohtaisen kuuliaisuuden ja vanhurskaiden tekojen kautta. Jos haluat vahvistaa uskoasi korkeimpaan mahdolliseen asteeseen, sinun täytyy pitää tekemäsi liitot.

Voit kehittää uskoasi myös tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja myöhempien aikojen profeettojen sanoja. Profeetta Alma opetti, että Jumalan sana auttaa vahvistamaan uskoa. Hän vertasi sanaa siemeneen ja sanoi, että halu uskoa voi johtaa siihen, että annat sijaa sanalle kylvettäväksi sydämeesi. Silloin tunnet, että sana on hyvä, sillä se alkaa paisua sielussasi ja valistaa ymmärrystäsi. Tämä vahvistaa uskoasi. Kun vaalit jatkuvasti sanaa sydämessäsi ”hyvin uutterasti ja kärsivällisesti, odottaen siitä hedelmää, se juurtuu; ja katso, se on oleva puu, joka versoo ikuiseen elämään” (ks. Alma 32:26–43).

Lisäviitteitä: Hepr. 11; Jaak. 1:5–6; 2:14–26; Et. 12:4–27; Moroni 7:20–48; OL 63:7–11; 90:24.

Katso myös Isä Jumala; Jeesus Kristus; Kaste; Parannus.