Aiheet
Pelastus
Alaviitteet
Aihe

Pelastus

Kun keskustelet muiden kristittyjen kanssa, sinulta saatetaan joskus kysyä: ”Oletko pelastettu?” Tämän kysymyksen esittäjät tarkoittavat yleensä vilpitöntä tunnustusta, että ihminen on hyväksynyt Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi Herrakseen ja Vapahtajakseen, tai sen julistamista. Esittämällä tämän kysymyksen he osoittavat uskonsa seuraaviin sanoihin, jotka apostoli Paavali kirjoitti:

”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen.” (Room. 10:9–10.)

Kysymykseen ”Oletko pelastettu?” vastaaminen

Kohdassa Room. 10:9–10 sana pelastus tarkoittaa liittosuhdetta Jeesukseen Kristukseen. Tämän liittosuhteen kautta meille varmistetaan pelastus synnin iankaikkisista seurauksista, jos olemme kuuliaisia. Tässä merkityksessä jokainen uskollinen myöhempien aikojen pyhä pelastuu. Me olemme kääntyneet palautettuun evankeliumiin. Me olemme päässeet liittosuhteeseen Vapahtajan kanssa ja ottaneet Hänen nimensä päällemme kastetoimituksessa. Me uudistamme kasteenliittomme nauttimalla sakramentin.

Sanan pelastus eri merkitykset

Sanoilla pelastettu ja pelastus on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon opissa eri merkityksiä. Näissä merkityksissä vastauksesi kysymykseen ”Oletko pelastettu?” on joko ”kyllä” tai ”kyllä, tietyin ehdoin”. Seuraavien selitysten mukaan sanalla pelastus on kuusi eri merkitystä:

Pelastus fyysisestä kuolemasta. Kaikki ihmiset kuolevat lopulta, mutta Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja ylösnousemuksen ansiosta kaikki ihmiset nousevat kuolleista – pelastuvat fyysiseltä kuolemalta. Paavali todisti: ”Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi” (1. Kor. 15:22).

Pelastus synnistä. Pelastuaksesi synnistä Vapahtajan sovituksen kautta sinun täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus, ottaa kaste ja saada Pyhän Hengen lahja (ks. Ap. t. 2:37–38). Jos sinut on kastettu ja olet saanut Pyhän Hengen oikealla pappeuden valtuudella, olet jo ehdollisesti pelastunut synnistä. Et pelastu synnistä täysin ennen kuin olet päättänyt elämäsi maan päällä kestettyäsi uskollisena loppuun asti.

Huomaa, että sinä et voi pelastua synneissäsi; et voi saada ehdotonta pelastusta yksinkertaisesti vain julistamalla uskoasi Kristukseen ymmärtäen, että tulet väistämättä tekemään syntiä koko lopun elämäsi ajan (ks. Alma 11:36–37). Voit pelastua synneistäsi Jumalan armosta (ks. Hel. 5:10–11). Saadaksesi tämän siunauksen sinun täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, pyrkiä pitämään käskyt, hylätä synti ja uudistaa parannuksesi ja puhdistumisesi sakramenttitoimituksen kautta.

Uudestisyntyminen. Sinulta saatetaan joskus kysyä, oletko syntynyt uudesti. Hengellisen uudestisyntymisen periaate esiintyy usein pyhissä kirjoituksissa. Uudessa testamentissa on Jeesuksen opetuksia, että meidän täytyy ”syntyä uudesti” ja että ellemme me ”synny vedestä ja Hengestä, [me emme] pääse Jumalan valtakuntaan” (Joh. 3:3, 5). Tämä opetus vahvistetaan Mormonin kirjassa: ”Koko ihmissuvun, eli miesten ja naisten, kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen, täytyy syntyä uudesti, eli syntyä Jumalasta, muuttua lihallisesta ja langenneesta tilastaan vanhurskauden tilaan ja tulla Jumalan lunastamiksi, tullen hänen pojikseen ja tyttärikseen. Ja niin heistä tulee uusia luotuja; ja elleivät he tee tätä, he eivät mitenkään voi periä Jumalan valtakuntaa.” (Moosia 27:25–26.)

Tämä uudestisyntyminen on prosessi, joka tapahtuu, kun meidät on kastettu ja me olemme saaneet Pyhän Hengen lahjan. Se tulee seurauksena halukkuudestamme tehdä ”Jumalamme kanssa [liitto], että teemme hänen tahtonsa ja olemme kuuliaisia hänen käskyilleen kaikessa, mitä hän meidän käskee tehdä, kaikkina loppuina elinpäivinämme” (Moosia 5:5). Silloin meidän sydämemme ”on muuttunut uskon kautta hänen nimeensä; sen tähden [me olemme] syntyneet hänestä” (Moosia 5:7). Jos sinut on kastettu ja olet saanut Pyhän Hengen lahjan ja tehnyt liiton, että otat päällesi Jeesuksen Kristuksen nimen, voit sanoa, että olet syntynyt uudesti. Ja voit uudistaa tuon uudestisyntymisen joka lepopäivä, kun nautit sakramentin.

Pelastus tietämättömyydestä. Monet ihmiset elävät pimeyden tilassa tuntematta palautetun evankeliumin valoa. He ”ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät” (OL 123:12). Herran kirkon jäsenenä sinä olet pelastunut tältä tilalta. Sinulla on tieto Isästä Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta, elämän tarkoituksesta, pelastussuunnitelmasta ja iankaikkisista mahdollisuuksistasi. Voit elää Vapahtajan opetuslapsena, joka julisti: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12.)

Pelastus toisesta kuolemasta. Pyhät kirjoitukset puhuvat toisinaan pelastumisesta toisesta kuolemasta. Toinen kuolema on lopullinen hengellinen kuolema – ero vanhurskaudesta ja jääminen vaille sijaa missään kirkkauden valtakunnassa (ks. Alma 12:32; OL 88:24). Tämä toinen kuolema ei tule ennen viimeistä tuomiota, ja se kohtaa hyvin harvoja (ks. OL 76:31–37). Miltei kaikille, jotka milloinkaan ovat eläneet maan päällä, on varmistettu pelastus toisesta kuolemasta (ks. OL 76:40–45).

Iankaikkinen elämä eli korotus. Sana pelastus viittaa pyhissä kirjoituksissa usein iankaikkiseen elämään eli korotukseen (ks. Abr. 2:11). Iankaikkinen elämä on tuntea taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ja asua Heidän kanssaan ikuisesti – periä sija selestisen valtakunnan korkeimmassa asteessa (ks. Joh. 17:3; OL 131:1–4; 132:21–24). Saadaksemme tämän suuren lahjan meidän täytyy tehdä enemmän kuin tehdä parannus synneistämme ja ottaa kaste ja konfirmointi asianmukaisella pappeuden valtuudella. Miesten täytyy saada Melkisedekin pappeus, ja kaikkien kirkon jäsenten täytyy solmia pyhät temppeliliitot, mukaan luettuna iankaikkinen avioliitto, ja pitää ne.

Jos käytämme sanaa pelastus iankaikkisen elämän merkityksessä, kukaan meistä ei voi kuolevaisuudessa sanoa, että olemme pelastuneet. Tuon ihanan lahjan voi saada vasta viimeisen tuomion jälkeen.

Lisäviitteitä: Matt. 10:22; Mark. 16:16; Ef. 2:8–10; Jaak. 2:14–18; 2. Nefi 25:23, 26; Moosia 5:8–15; 3. Nefi 9:21–22; Moroni 10:32–33; UK 3.

Katso myös Armo; Iankaikkinen elämä; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kaste; Kirkkauden valtakunnat; Laupeus; Pelastussuunnitelma.