Aiheet
Jeesus Kristus
Alaviitteet
Aihe

Jeesus Kristus

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi antoivat 1. tammikuuta 2000 seuraavan julistuksen. Tämä ”Elävä Kristus” -niminen julistus todistaa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja esittää yhteenvedon siitä, kuka Hän on ja mikä on Hänen jumalallinen tehtävänsä:

”Viettäessämme juhlaa Jeesuksen Kristuksen syntymän muistoksi, josta on kulunut kaksituhatta vuotta, me lausumme oman todistuksemme Hänen vertaansa vailla olevan elämänsä todellisuudesta ja Hänen suurenmoisen sovitusuhrinsa äärettömästä voimasta. Kenelläkään muulla ei ole ollut niin syvällistä vaikutusta kaikkiin niihin, jotka ovat eläneet ja jotka vielä tulevat elämään maan päällä.

Jeesus Kristus oli Vanhan testamentin suuri Jehova, Uuden testamentin Messias. Isänsä johdolla Hän oli maan Luoja. ’Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.’ (Joh. 1:3.) Vaikka Hän oli synnitön, Hänet kastettiin kaiken vanhurskauden täyttämiseksi. Hän ’kulki ympäri maata, teki hyvää’ (Ap. t. 10:38), ja kuitenkin Häntä halveksittiin sen vuoksi. Hänen evankeliuminsa oli rauhan ja hyvän tahdon sanoma. Hän pyysi hartaasti kaikkia seuraamaan esimerkkiään. Hän kulki Palestiinan teitä parantaen sairaita, tehden sokeat näkeviksi ja herättäen kuolleita. Hän opetti iankaikkisuuden totuuksia, kuolevaisuutta edeltävän olemassaolomme todellisuutta, maanpäällisen elämämme tarkoitusta ja Jumalan poikien ja tyttärien mahdollisuuksia tulevassa elämässä.

Jeesus Kristus asetti sakramentin muistuttamaan suuresta sovitusuhristaan. Hänet vangittiin ja Häntä syytettiin valheellisesti, Hänet tuomittiin syylliseksi vihaisen väkijoukon tyydyttämiseksi ja tuomittiin kuolemaan Golgatan ristillä. Hän antoi henkensä sovittaakseen koko ihmiskunnan synnit. Hänen suuri lahjansa oli sijaistyö kaikkien niiden edestä, jotka koskaan eläisivät maan päällä.

Me todistamme juhlallisesti, että Hänen elämänsä, jolla on keskeinen asema koko ihmiskunnan historiassa, ei alkanut Betlehemissä eikä päättynyt Golgatalla. Hän oli Isän Esikoinen, ainosyntyinen Poika lihassa, maailman Lunastaja.

Hän nousi haudasta, ’esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet’ (1. Kor. 15:20). Hän vieraili ylösnousseena Herrana niiden luona, joita Hän oli rakastanut elämässä. Hän palveli myös muiden lampaidensa (ks. Joh. 10:16) keskuudessa muinaisessa Amerikassa. Hän ja Hänen Isänsä ilmestyivät nykymaailmassa nuorelle Joseph Smithille aloittaen kauan luvatun aikojen täyttymisen armotalouden (ks. Ephesians 1:10, englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös).

Profeetta Joseph kirjoitti elävästä Kristuksesta: ’Hänen silmänsä olivat niin kuin tulenliekki, hänen päänsä hiukset olivat valkoiset kuin puhdas lumi hänen kasvonsa loistivat auringon paistetta kirkkaammin, ja hänen äänensä oli kuin paljojen vetten pauhu, nimittäin Jehovan ääni, ja Hän sanoi:

Minä olen ensimmäinen ja viimeinen; minä elän, minä olen se, joka teurastettiin; minä olen teidän puolustajanne Isän tykönä.’ (LK 110:3–4.)

Profeetta julisti Hänestä myös näin: ’Ja nyt, niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämä on se todistus, kaikista viimeisin, jonka me hänestä annamme: että hän elää!

Sillä me näimme hänet Jumalan oikealla puolella ja kuulimme äänen, joka todisti, että hän on Isän Ainosyntyinen,

että hän luo ja loi maailmat, että hänen kauttaan ja hänestä maailmat luodaan ja luotiin ja että niiden asukkaat ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä.’ (LK 76:22–24.)

Me julistamme juhlallisin sanoin, että Hänen pappeutensa ja Hänen kirkkonsa on palautettu maan päälle – kirkko, ’jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus’ (Ef. 2:20).

Me todistamme, että jonakin päivänä Hän palaa maan päälle. ’Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä’ (Jes. 40:5). Hän on hallitseva kuninkaiden Kuninkaana ja vallitseva herrojen Herrana, ja Hänen edessään jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa ja palveleva Häntä. Jokainen meistä on seisova Hänen tuomittavanaan tekojensa ja sydämensä halujen mukaan.

Hänen asianmukaisesti asetettuina apostoleinaan me todistamme, että Jeesus on elävä Kristus, Jumalan kuolematon Poika. Hän on suuri kuningas Immanuel, joka seisoo tällä hetkellä Isänsä oikealla puolella. Hän on maailman valkeus, elämä ja toivo. Hänen tiensä on se polku, joka johtaa onneen tässä elämässä ja iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa. Jumalalle kiitos Hänen jumalallisen Poikansa vertaansa vailla olevasta lahjasta.” (”Elävä Kristus – apostolien todistus”, Liahona, huhtikuu 2000, s. 2–3.)

Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus.