Other Resources
Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen
edellinen seuraava

Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen

Kun Jeesus Kristus nousi taivaaseen sen jälkeen kun Hänen palvelutyönsä kuolevaisuudessa oli päättynyt, kaksi enkeliä julisti Hänen apostoleilleen: ”Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän” (Ap. t. 1:11). Kun Vapahtaja tulee takaisin, Hän tulee voimassa ja kirkkaudessa ottamaan maan valtakunnakseen. Hänen toisesta tulemisestaan alkaa tuhatvuotinen valtakunta.

Toinen tuleminen on pelottavaa, murheellista aikaa jumalattomille, mutta vanhurskaille se on rauhan ja voiton päivä. Herra julisti:

”Sillä niitä, jotka ovat viisaita ja ovat ottaneet vastaan totuuden ja ovat ottaneet Pyhän Hengen oppaakseen eivätkä ole eksyneet – totisesti minä sanon teille, ettei heitä kaadeta maahan eikä heitetä tuleen, vaan he kestävät sen päivän.

Ja maa annetaan heille perinnöksi; ja he lisääntyvät ja vahvistuvat, ja heidän lapsensa varttuvat synnittä pelastukseen.

Sillä Herra on heidän keskellään, ja hänen kirkkautensa on heidän päällänsä, ja hän on heidän kuninkaansa ja lainsäätäjänsä.” (OL 45:57–59.)

Herra ei ole ilmoittanut tarkasti, milloin Hän tulee uudestaan: ”Minä, Herra Jumala, olen sen puhunut; mutta sitä hetkeä ja päivää ei tiedä kukaan ihminen eivätkä enkelit taivaassa, eivätkä he saakaan tietää, ennen kuin hän tulee” (OL 49:7). Mutta Hän on ilmoittanut profeetoilleen tapahtumat ja merkit, jotka edeltävät Hänen toista tulemistaan. Profetoituja tapahtumia ja merkkejä ovat:

  • luopumus evankeliumin totuudesta (ks. Matt. 24:9–12; 2. Tess. 2:1–3)

  • evankeliumin palauttaminen, mukaan luettuna Jeesuksen Kristuksen kirkon palauttaminen (ks. Ap. t. 3:19–21; Ilm. 14:6–7; OL 45:28; 133:36)

  • pappeuden avaimien palauttaminen (ks. Mal. 3:23–24; OL 110:11–16)

  • Mormonin kirjan esiintulo (ks. Jes. 29:4–18; 3. Nefi 21:1–11)

  • evankeliumin saarnaaminen kautta maailman (ks. Matt. 24:14)

  • jumalattomuuden, sodan ja kuohunnan aika (ks. Matt. 24:6–7; 2. Tim. 3:1–7; OL 29:17; 45:26–33; 88:91)

  • merkkejä taivaassa ja maan päällä (ks. Joel 3:3–4; Matt. 24:29–30; OL 29:14–16; 45:39–42; 49:23; 88:87–90).

Älä ole levoton Vapahtajan toisen tulemisen tarkan ajankohdan suhteen. Elä sen sijaan niin, että olet valmis, milloin Hän tuleekin. Kun katselet näiden viimeisten aikojen katastrofeja, muista, ettei vanhurskaiden tarvitse pelätä toista tulemista eikä sitä edeltäviä merkkejä. Vapahtajan sanat apostoleilleen soveltuvat sinuunkin: ”Älkää olko huolissanne, sillä kun kaikki tämä tapahtuu, te tiedätte, että teille annetut lupaukset täyttyvät” (OL 45:35).

Lisäviitteitä: Luuk. 21:34–36; 2. Piet. 3:10–14; OL 133:42–52; JS–M.

Katso myös Merkit; Pelastussuunnitelma; Tuhatvuotinen valtakunta.