Aiheet
Väkivalta
Alaviitteet
Aihe

Väkivalta

Väkivalta on muihin tai itseen kohdistuvaa vammoja aiheuttavaa tai loukkaavaa kohtelua. Se vahingoittaa mieltä ja henkeä ja usein myös kehoa. Se saattaa aiheuttaa hämmennystä, epäilyä, epäluottamusta ja pelkoa. Se loukkaa yhteiskunnan lakeja ja on täydellisessä ristiriidassa Vapahtajan opetusten kanssa. Herra tuomitsee kaikenlaisen väkivaltaisen käyttäytymisen – fyysisen, sukupuolisen, sanallisen ja emotionaalisen. Väkivaltainen käyttäytyminen voi johtaa kirkkokuriin.

Neuvoja väkivallantekijälle

Jos olet ollut väkivaltainen jotakuta kohtaan, sinun täytyy tehdä parannus synnistäsi. Pyydä anteeksiantoa Herralta. Pyydä anteeksi niiltä, joita olet vahingoittanut. Puhu piispasi tai seurakuntasi johtajan kanssa, niin että hän voi auttaa sinua käymään läpi parannusprosessin, ja mikäli välttämätöntä, auttaa sinua saamaan lisäneuvontaa tai muuta apua.

Jos väkivaltaista käyttäytymistäsi ovat ruokkineet suuttumuksen tunteet, opettele hillitsemään kiukkusi. Käänny rukouksessa Herran puoleen ja pyydä Häneltä apua. Iankaikkisuuden näkökulmasta katsoen näet, että olet melkein aina suuttunut sellaisista asioista, jotka eivät ole kovin tärkeitä.

Jos olet syyllistynyt sukupuoliseen väkivaltaan, pyri hillitsemään mielesi. Muista, että ajatuksillasi on voimakas vaikutus elämääsi: ”Sillä niinkuin [ihminen] mielessään laskee, niin hän menettelee” (Sananl. 23:7, vuoden 1933 suomennos). Pysy erossa pornografiasta ja kaikesta muusta, mikä voisi herättää moraalitonta sukupuolista halua. Rukoile kykyä antaa hyveen kaunistaa ”ajatuksiasi lakkaamatta” (OL 121:45).

Apua väkivallan uhreille

Jos olet väkivallan uhri, hae apua heti. Puhu pappeusjohtajasi, tavallisesti piispasi tai seurakuntasi johtajan, kanssa, tai joissakin tapauksissa vaarnan johtokunnan tai piirin johtokunnan jäsenen kanssa. Hän voi auttaa sinua tietämään, mitä tehdä.

Voit olla varma siitä, ettei sinua voi moittia muiden vahingollisesta käyttäytymisestä. Sinun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä. Jos olet joutunut raiskauksen tai muun sukupuolisen väkivallan uhriksi, olipa väkivallantekijä joku tuttu, vieras tai vaikkapa perheenjäsen, et ole syyllistynyt sukupuolisyntiin. Tiedä, että olet viaton ja että taivaallinen Isäsi rakastaa sinua.

Rukoile rauhaa, joka tulee ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ja Hänen sovituksensa kautta (ks. Joh. 14:27; 16:33). Vapahtaja on kokenut kaikki tuskasi ja ahdinkosi, myös muiden aiheuttamat, ja Hän osaa auttaa sinua (ks. Alma 7:11–12). Älä tavoittele kostoa, vaan keskity sellaisiin asioihin, joihin voit vaikuttaa, kuten omaan elämänasenteeseesi. Rukoile voimaa antaa anteeksi niille, jotka ovat vahingoittaneet sinua.

Hae jatkossakin apua pappeusjohtajaltasi, niin että hän voi johdattaa sinua emotionaalisen parantumisen aikana. Voit katkaista väkivallan kierteen ja vapautua kokemastasi kärsimyksestä evankeliumin siunausten kautta.

Lisäviitteitä: Matt. 18:1–6; OL 121:34–46.

Katso myös Anteeksianto; Parannus.