Other Resources
Liitto
edellinen seuraava

Liitto

Liitto on pyhä sopimus Jumalan ja ihmisen tai ihmisryhmän välillä. Jumala asettaa määrätyt ehdot ja lupaa siunata meitä, kun me noudatamme noita ehtoja. Kun me emme pidä liittoja, emme voi saada siunauksia, ja joissakin tapauksissa me saamme kärsiä rangaistuksen tottelemattomuudestamme.

Kaikkiin pappeuden pelastaviin toimituksiin liittyy liitto. Teit liiton esimerkiksi ottaessasi kasteen, ja uudistat tuon liiton joka kerta nauttiessasi sakramentin (ks. Moosia 18:8–10; OL 20:37, 77, 79). Jos olet saanut Melkisedekin pappeuden, olet tehnyt pappeuden valan ja liiton (ks. OL 84:33–44). Myös temppeliendaumentti ja sinetöimistoimitus sisältävät pyhiä liittoja.

Muista aina Herran kanssa tekemäsi liitot ja kunnioita niitä. Silloin sinua ei tarvitse käskeä kaikessa, mitä teet (ks. OL 58:26–28). Pyhä Henki innoittaa sinua, ja Kristuksen kaltaisesta käytöksestä tulee osa luonnettasi. Kuten Vapahtaja on luvannut, ”sinä saat ilmoitusta ilmoituksen päälle, tietoa tiedon päälle, jotta voit tuntea salaisuuksia ja rauhaa tuovia asioita – sen, mikä tuo iloa, sen, mikä tuo iankaikkisen elämän” (OL 42:61). Suurimpana toiveenasi tulisi olla se, että saat nauttia siitä pyhityksestä, joka tulee tästä jumalallisesta johdatuksesta. Suurimpana pelkonasi tulisi olla näiden siunausten menettäminen.

Lisäviitteitä: Jer. 31:31–34; Moosia 5; Moroni 10:33; OL 82:10; 97:8; 98:13–15.

Katso myös Abrahamin liitto; Avioliitto; Kaste; Pappeus; Sakramentti; Temppelit; Toimitukset.