Other Resources
Ennalta asettaminen
edellinen seuraava

Ennalta asettaminen

Kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa Jumala asetti tiettyjä henkiä täyttämään erityisiä tehtäviä heidän kuolevaisen elämänsä aikana. Tätä kutsutaan ennalta asettamiseksi.

Ennalta asettaminen ei takaa, että ihmiset saavat tietyt kutsumukset tai vastuulliset tehtävät. Sellaiset mahdollisuudet tulevat tässä elämässä tahdonvapauden vanhurskaan käytön tuloksena, samoin kuin ennalta asettaminen tuli vanhurskauden tuloksena kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa.

Jeesus Kristus asetettiin ennalta toteuttamaan sovitus Karitsana, joka ”on ollut teurastettuna maailman perustamisesta asti” (Moos. 7:47; ks. myös Ilm. 13:8; 1. Piet. 1:19–21). Pyhät kirjoitukset kertovat muistakin ennalta asetetuista. Profeetta Abraham sai tietää omasta ennalta asettamisestaan, kun hän sai näyn, jossa hän näki ”monia jaloja ja suuria” kuolevaisuutta edeltävän henkimaailman henkien joukossa. Hän sanoi: ”Ja Jumala näki nämä sielut, että he olivat hyviä, ja hän seisoi heidän keskellänsä, ja hän sanoi: Nämä minä teen hallitsijoikseni, sillä hän seisoi niiden keskellä, jotka olivat henkiä; ja hän näki, että he olivat hyviä; ja hän sanoi minulle: Abraham, sinä olet yksi heistä; sinut valittiin ennen kuin sinä synnyit.” (Abr. 3:22–23.) Herra sanoi Jeremialle: ”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi” (Jer. 1:5). Johannes Kastaja asetettiin ennalta valmistamaan ihmisiä Vapahtajan kuolevaiseen palvelutyöhön (ks. Jes. 40:3; Luuk. 1:13–17; 1. Nefi 10:7–10).

Ennalta asettamisen oppi soveltuu kaikkiin kirkon jäseniin, ei ainoastaan Vapahtajaan ja Hänen profeettoihinsa. Uskollisille naisille annettiin tiettyjä tehtäviä ja uskollisia miehiä asetettiin ennalta tiettyihin pappeustehtäviin ennen maailman luomista. Vaikka et muistakaan tuota aikaa, lupauduit todellakin täyttämään merkittäviä tehtäviä Isäsi palveluksessa. Kun osoitat olevasi kelvollinen, saat mahdollisuuksia täyttää silloin saamasi tehtävät.

Lisäviitteitä: Alma 13:1–9; OL 138:53–56.

Katso myös Pelastussuunnitelma; Tahdonvapaus.