Other Resources
Ylösnousemus
edellinen

Ylösnousemus

Aadamin ja Eevan lankeemuksen tähden me olemme fyysisen kuoleman alaisia, joka on hengen ero ruumiista. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki ihmiset nousevat kuolleista – pelastuvat fyysisestä kuolemasta (ks. 1. Kor. 15:22). Ylösnousemus on hengen jälleenyhdistyminen ruumiiseen, täydelliseen kuolemattomuuden tilaan, jossa se ei enää ole tautien eikä kuoleman alainen (ks. Alma 11:42–45).

Vapahtaja oli ensimmäinen ylösnoussut henkilö tämän maan päällä. Uudessa testamentissa on useita kertomuksia, jotka todistavat, että Hän nousi haudasta (ks. Matt. 28:1–8; Mark. 16:1–14; Luuk. 24:1–48; Joh. 20:1–29; 1. Kor. 15:1–8; 2. Piet. 1:16–17).

Kun ylösnoussut Herra ilmestyi apostoleilleen, Hän auttoi heitä ymmärtämään, että Hänellä oli liha- ja luuruumis. Hän sanoi: ”Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan.” (Luuk. 24:39.) Ylösnousemuksensa jälkeen Hän ilmestyi myös nefiläisille (ks. 3. Nefi 11:10–17).

Ylösnousemuksen aikaan meidät ”tuomitaan [tekojemme] mukaan. – – Meidät saatetaan seisomaan Jumalan eteen, tietäen, mitä me nyt tiedämme, ja meillä on selvä muisto kaikesta syyllisyydestämme.” (Alma 11:41, 43.) Saamamme iankaikkinen kirkkaus riippuu uskollisuudestamme. Vaikka kaikki ihmiset nousevatkin kuolleista, niin ainoastaan ne, jotka ovat tulleet Kristuksen luokse ja nauttineet Hänen evankeliuminsa täyteydestä, perivät korotuksen selestisessä valtakunnassa.

Ylösnousemuksen ymmärtäminen ja todistus siitä voi antaa sinulle toivoa ja näkemystä elämän haasteisiin, koettelemuksiin ja voittoihin. Voit saada lohtua siitä varmasta tiedosta, että Vapahtaja elää ja että sovituksensa kautta ”hän katkaisee kuoleman siteet, ettei hauta saa voittoa ja että kuoleman pistin [on] nielty kirkkauden toivossa” (Alma 22:14).

Lisäviitteitä: Jes. 25:8; 26:19; Joh. 5:25–29; 11:25–26; 1. Kor. 15; En. 27; Alma 40:23–26; 41; Morm. 9:12–14; OL 88:15–16; 93:33–34; Moos. 1:39.

Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kirkkauden valtakunnat; Kuolema, fyysinen; Pelastus; Pelastussuunnitelma; Sielu.