Aiheet
  Perheilta
  Alaviitteet
  Aihe

  Perheilta

  Koti on tärkein paikka oppia evankeliumia. Mikään muu organisaatio ei voi korvata perhettä. Myöhempien aikojen profeetat ovat toistuvasti kehottaneet vanhempia kasvattamaan lapsensa rakkaudessa ja opettamaan heille evankeliumia.

  Presidentti Joseph F. Smith ja hänen neuvonantajansa ensimmäisessä presidenttikunnassa aloittivat vuonna 1915 kirkonlaajuisen työn perheen vahvistamiseksi. He kehottivat kirkon vanhempia kokoamaan lapsensa kerran viikossa ”koti-iltaan”. Perheiden oli määrä varata aikaa rukoilla ja laulaa yhdessä, lukea pyhiä kirjoituksia, opettaa toisilleen evankeliumia ja osallistua muuhun toimintaan, joka vahvistaisi perheyhteyttä.

  Presidentti Joseph Fielding Smith neuvonantajineen ensimmäisessä presidenttikunnassa osoitti vuonna 1970 maanantai-illan perheillan ajankohdaksi. Sen ilmoittamisesta lähtien kirkko on pitänyt maanantai-illat vapaina kirkon toiminnasta, niin että perheet voivat viettää tämän ajan yhdessä.

  Myöhempien aikojen profeetat kehottavat edelleen jäseniä antamaan perheillalle erittäin tärkeän aseman. He ovat luvanneet, että tämän ohjelman noudattaminen suojelee perheitämme aikamme pahuutta vastaan ja tuottaa meille runsaasti iloa nyt ja kautta iankaikkisuuksien.

  Kaikkien kirkon perheiden tulisi pyhittää ja varata maanantai-ilta perheillalle. Jos olet naimisissa, vietä perhe-iltaa viikoittain puolisosi kanssa. Kun saatte lapsia, ottakaa heidät mukaan perheiltaan. Soveltakaa ohjelmaa sen mukaan, mitä he tarvitsevat ja mikä heitä kiinnostaa, ja antakaa heidän osallistua. Kun lapsenne varttuvat ja muuttavat pois, pidä perheiltaa edelleen puolisosi kanssa.

  Jos elät yksin, voisit ehkä pyytää piispaasi tai seurakuntasi johtajaa järjestämään perheiltaryhmän itsellesi ja muille seurakuntasi yksinäisille jäsenille. Hän voi kutsua perheiltajohtajan, joka vastaa ohjelman järjestämisestä ja huolehtii siitä, että perheillat pidetään säännöllisesti.

  Perheillan ohjelmaksi suositellaan seuraavaa:

  • Alkulaulu

  • Alkurukous

  • Pyhien kirjoitusten luentaa

  • Oppiaihe

  • Toimintaa

  • Loppulaulu

  • Loppurukous

  • Virvokkeita

  Kun valmistat perheillan oppiaiheita, muista käyttää niiden perustana pyhiä kirjoituksia, myöhempien aikojen profeettojen opetuksia sekä henkilökohtaisia kokemuksia ja todistusta. Tämä kirja voi auttaa opetettavien aiheiden valinnassa. Lisäksi voit käyttää muita kirkon julkaisuja, joita ovat esimerkiksi Perheiltaopas (varastonumero 31106 130), Evankeliumin periaatteet (31110 130), Perheen opas (31180 130) ja kirkon lehdet.

  Katso myös Perhe.