Other Resources
Aaronin pappeus
edellinen seuraava

Aaronin pappeus

Mormonin kirjaa kääntäessään profeetta Joseph Smith löysi maininnan kasteesta syntien anteeksisaamiseksi. Hän ja hänen kirjurinsa Oliver Cowdery menivät 15. toukokuuta 1829 metsään kysymään Herralta kasteesta. Heidän rukoillessaan ”sanansaattaja taivaasta laskeutui valopilven sisässä”. Tämä sanansaattaja oli Johannes Kastaja, profeetta, joka oli kastanut Jeesuksen Kristuksen satoja vuosia aikaisemmin. Johannes Kastaja pani nyt ylösnousseena olentona kätensä Josephin ja Oliverin pään päälle ja antoi kumpaisellekin Aaronin pappeuden, joka oli otettu pois maan päältä suuren luopumuksen aikana. Tällä valtuudella Joseph ja Oliver voivat kastaa toisensa. (Ks. JS–H 68–72.)

Nykyajan kirkossa kelvolliset miespuoliset jäsenet voivat saada Aaronin pappeuden 12 vuoden iästä alkaen. He saavat monia mahdollisuuksia osallistua pappeuden pyhiin toimituksiin ja palvella. Kun he täyttävät tehtävänsä kelvollisesti, he toimivat Herran nimessä auttaen muita saamaan evankeliumin siunauksia.

Aaronin pappeuden virat ovat piispa, pappi, opettaja ja diakoni. Diakonit jakavat sakramentin kokouksen johtavana virkailijana toimivan pappeusjohtajan (yleensä piispa tai seurakunnanjohtaja) valtuuttamina. He auttavat piispaa tai seurakunnanjohtajaa huolehtimaan kirkon jäsenistä palvelemalla ja auttamalla ajallisissa asioissa, kuten paastouhrien keräämisessä. Opettajat saavat suorittaa kaikkia diakonien tehtäviä, ja he saavat myös palvelumahdollisuuksia. He valmistelevat sakramentin leivän ja veden ja palvelevat kotiopettajina. Papit saavat suorittaa kaikkia diakonien ja opettajien tehtäviä. He saavat myös siunata sakramentin, kastaa ja asettaa muita papin, opettajan ja diakonin virkaan kokouksen johtavana virkailijana toimivan pappeusjohtajan luvalla.

Aaronin pappeus on ”lisäys suurempaan eli Melkisedekin pappeuteen” (OL 107:14). Sitä kutsutaan usein valmistavaksi pappeudeksi. Kun pappeudenhaltija palvelee Aaronin pappeudessa, hän valmistautuu saamaan Melkisedekin pappeuden, temppelisiunaukset, palvelemaan kokoaikaisena lähetyssaarnaajana, olemaan rakastava aviomies ja isä sekä jatkamaan Herran palvelemista koko elinaikansa.

Katso myös Melkisedekin pappeus; Pappeus.