Aiheet
Uskonkappaleet
Alaviitteet
Aihe

Uskonkappaleet

Kolmessatoista uskonkappaleessa esitellään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten perususkonkäsityksiä. Profeetta Joseph Smith kirjoitti ne alun perin kirjeeseen John Wentworthille, erään lehden päätoimittajalle, vastauksena tämän tiedusteluun, mihin kirkon jäsenet uskovat. Sittemmin ne julkaistiin kirkon aikakauslehdissä. Nykyisin niitä pidetään pyhinä kirjoituksina, ja ne sisältyvät Kallisarvoiseen helmeen.