Aiheet
Ykseys
Alaviitteet
Aihe

Ykseys

Juuri ennen kuin Vapahtaja toteutti sovituksen, Hän rukoili opetuslastensa puolesta, jotka Hän oli lähettänyt maailmaan opettamaan evankeliumia. Hän rukoili myös niiden puolesta, jotka uskoisivat Häneen Hänen opetuslastensa sanojen vuoksi. Hän vetosi ykseyden puolesta, ”että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa – – jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut” (Joh. 17:21).

Opimme tästä rukouksesta, kuinka evankeliumi yhdistää meidät taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen ja toisiimme. Kun elämme evankeliumin mukaan, otamme vastaan pelastavat toimitukset ja pidämme liittomme, luonteemme muuttuu. Vapahtajan sovitus pyhittää meidät, ja me voimme elää ykseydessä nauttien rauhasta tässä elämässä ja valmistautuen asumaan Isän ja Hänen Poikansa kanssa ikuisesti.

Herra on sanonut: ”Ellette te ole yhtä, te ette ole minun” (OL 38:27). Voit tavoitella ja edistää tätä ykseyden vaatimusta perheessäsi ja kirkossa. Jos olet naimisissa, sinä ja puolisosi voitte olla yhtä tarkoituksessa ja teoissa. Voitte antaa ainutlaatuisten ominaisuuksienne täydentää toisiaan, kun kohtaatte haasteet yhdessä ja kasvatte rakkaudessa ja ymmärryksessä. Voitte olla yhtä myös muiden perheenjäsenten ja kirkon jäsenten kanssa, kun palvelette yhdessä, opetatte toisianne ja kannustatte toisianne. Voit olla yhtä kirkon presidentin ja muiden kirkon johtajien kanssa, kun tutkit heidän sanojaan ja noudatat heidän neuvojaan.

Kirkon kasvaessa kautta maailman kaikki myöhempien aikojen pyhät voivat olla yhtä. Sydämemme voivat olla ”yhteen liittyneinä ykseydessä ja rakkaudessa toisiaan kohtaan” (Moosia 18:21). Me arvostamme kulttuurien monimuotoisuutta ja yksilöllisiä eroja, mutta me tavoittelemme myös uskon yhteyttä, joka tulee siitä, että seuraamme innoitettuja johtajia ja muistamme, että me olemme kaikki saman Isän lapsia (ks. Ef. 4:3–6, 11–13).

Katso myös Avioliitto; Kuuliaisuus; Palveleminen; Rakkaus; Siion.