Aiheet
Anteeksianto
Alaviitteet
Aihe

Anteeksianto

Pyhissä kirjoituksissa puhutaan anteeksiannosta kahdella tapaa. Herra käskee meitä tekemään parannuksen synneistämme ja tavoittelemaan Hänen anteeksiantoaan. Hän myös käskee meitä antamaan anteeksi niille, jotka loukkaavat tai vahingoittavat meitä. Isä meidän -rukouksessa Jeesus neuvoo meitä pyytämään taivaallista Isää antamaan ”meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa” (Matt. 6:12).

Herran anteeksiannon tavoitteleminen

Synti on raskas kuorma. Se tuo mukanaan syyllisyyden kireyttä ja ahdistusta, joka aiheutuu siitä, että tiedämme toimineemme taivaallisen Isämme tahdon vastaisesti. Se tuo mukanaan kauan kestävää katumusta, kun käsitämme, että olemme saattaneet teoillamme loukata toisia ja estää itseämme saamasta niitä siunauksia, joita Isämme on ollut valmis antamaan meille.

Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme saada anteeksiannon synneistämme tekemällä vilpittömän ja täyden parannuksen. Syntisyys tuo mukanaan kärsimystä ja tuskaa, mutta Herran anteeksianto tuo mukanaan huojennusta, lohtua ja iloa. Vapahtaja on luvannut:

”Katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää” (OL 58:42).

”Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.” (Jes. 1:18.)

Voit kokea tämän ihmeen, pitipä sinun tehdä parannus vakavista synneistä tai päivittäisistä heikkouksista. Vapahtaja vetoaa sinuun tänä päivänä samalla tavalla kuin Hän vetosi ihmisiin muinoin:

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.

Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon.

Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.” (Matt. 11:28–30.)

”Ettekö nyt palaa minun luokseni ja tee parannusta synneistänne ja käänny, jotta minä voin parantaa teidät?

Niin, totisesti minä sanon teille, että jos te tulette minun luokseni, te saatte iankaikkisen elämän. Katso, minun armon käsivarteni on ojennettuna teitä kohti, ja jokaisen, joka tulee, minä otan vastaan; ja siunattuja ovat ne, jotka tulevat minun luokseni.” (3. Nefi 9:13–14.)

Katso selitystä parannuksesta artikkelista ”Parannus”, s. 111–115.

Muille anteeksi antaminen

Sen lisäksi että tavoittelemme omien syntiemme anteeksiantoa, meidän täytyy olla halukkaita antamaan anteeksi muille. Herra on sanonut: ”Teidän tulee antaa anteeksi toinen toisellenne; sillä se, joka ei anna veljelleen anteeksi hänen rikkomuksiaan, seisoo tuomittuna Herran edessä; sillä hänelle jää suurempi synti. Minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille.” (OL 64:9–10.)

Arkipäivän elämäntilanteissa ihmiset tekevät sinulle varmasti vääryyttä – joskus viattomasti ja joskus tahallisesti. Sellaisissa tilanteissa on helppoa katkeroitua ja vihastua ja haluta kostaa, mutta se ei ole Herran tapa. Vapahtaja neuvoi: ”Rakastakaa vihamiehiänne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä” (3. Nefi 12:44). Ristillä riippuessaan Hän antoi täydellisen esimerkin anteeksiannosta. Tarkoittaen Hänet ristiinnaulinneita Rooman sotilaita Hän rukoili: ”Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” (Luuk. 23:34; ks. JSR Luuk. 23:35.)

Rukoile voimaa antaa anteeksi niille, jotka ovat tehneet sinulle vääryyttä. Hylkää vihan, katkeruuden ja koston tunteet. Katso, mitä hyvää muissa ihmisissä on, äläkä keskity heidän vikoihinsa äläkä suurentele heidän heikkouksiaan. Salli Jumalan tuomita muiden ihmisten vahingolliset teot. Loukkaantumisen tunteista voi olla vaikea päästä eroon, mutta Herran avulla kykenet siihen. Huomaat, että anteeksianto voi parantaa hirveitä haavoja ja korvata riidan ja vihan myrkyn rauhalla ja rakkaudella, jota vain Jumala voi antaa.

Lisäviitteitä: Matt. 6:14–15; 18:21–22; 1. Nefi 7:16–21.

Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Muiden tuomitseminen; Parannus.