Other Resources
Sukututkimustyö
edellinen seuraava

Sukututkimustyö

Profeetta Elia ilmestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä 3. huhtikuuta 1836. Hän antoi heille pappeuden sinetöimisvoiman, jolla perheet voidaan sinetöidä yhteen kautta sukupolvien. Antaessaan tämän voiman hän täytti profetian, jonka mukaan Herra lähettäisi hänet ”kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lapset isien puoleen” (ks. OL 110:14–16; ks. myös Mal. 3:23–24).

Sinä voit osallistua tämän profetian jatkuvaan täyttämiseen sukututkimustyön kautta. Voit saada tietoja esivanhemmistasi ja rakastaa heitä enemmän. Heidän kertomuksensa rohkeudesta ja uskosta voivat innoittaa sinua. Voit siirtää tuon perinnön edelleen lapsillesi.

Nämä ovat sukututkimustyöstä koituvia kestäviä etuja, mutta ne eivät ole pääsyitä siihen, miksi kirkko tekee niin paljon sukututkimusaikakirjojen kokoamiseksi. Kaikki kirkon sukututkimuspyrkimykset tähtäävät tarpeeseen muodostaa yhdistävä side isien ja lasten välille (ks. OL 128:18). Tämä yhdistävä side muodostetaan pappeuden voimalla pyhissä temppelitoimituksissa, jotka me saamme esivanhempiemme puolesta.

Kuolleiden lunastaminen

Monet taivaallisen Isän lapsista ovat kuolleet vailla mahdollisuutta saada evankeliumin täyteys. Armossaan ja äärettömässä rakkaudessaan Herra on valmistanut heille keinon saada todistus evankeliumista ja saada pappeuden pelastavat toimitukset.

Evankeliumia saarnataan henkimaailmassa niille, jotka ovat ”kuolleet synneissään vailla tietoa totuudesta tai rikkomuksessa hylättyään profeetat. Näille [opetetaan] uskoa Jumalaan, parannusta synnistä, sijaiskastetta syntien anteeksisaamiseksi, Pyhän Hengen lahjaa kätten päällepanemisen kautta ja kaikkia muita evankeliumin periaatteita, jotka heidän [on] välttämätöntä tuntea tullakseen kelvollisiksi, jotta he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka he lihassa ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset.” (OL 138:32–34.)

Monet omaksuvat evankeliumin henkimaailmassa. He eivät kuitenkaan voi saada itselleen pappeuden toimituksia, koska heillä ei ole fyysistä ruumista. Pyhissä temppeleissä meillä on etuoikeus saada toimituksia heidän puolestaan. Näihin toimituksiin kuuluvat kaste, konfirmointi, asettaminen Melkisedekin pappeuteen (miehille), endaumentti, avioliiton sinetöiminen ja lasten sinetöiminen vanhempiin. Herra ilmoitti tämän työn profeetta Joseph Smithille palauttaen käytännön, joka oli ilmoitettu kristityille pian Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen (ks. 1. Kor. 15:29).

Kun saat pappeuden toimituksia kuolleiden puolesta, sinusta tulee heille pelastaja Siionin vuorella (ks. Ob. 21, vuoden 1933 suomennos). Työsi muistuttaa Vapahtajan sovitusuhrin henkeä – teet muiden puolesta sellaista pelastavaa työtä, jota he eivät itse voi tehdä.

Velvollisuutesi sukututkimustyössä

Sukututkimustyössä sinulla on kolme perusvelvollisuutta:

  1. saada temppelitoimitukset itsellesi ja auttaa oman perheesi jäseniä saamaan ne

  2. pitää temppelisuosituksesi voimassa ja käydä temppelissä niin usein kuin olosuhteet sallivat

  3. koota sukututkimustietoa, niin että voit auttaa esivanhempiasi saamaan temppelisiunaukset.

Voit osallistua temppeli- ja sukututkimustyöhön ainakin jossakin määrin riippumatta siitä, missä elät tai millaisia olosuhteesi ovat. Vaikka et luultavasti voikaan tehdä kaikkea, voit tehdä jotakin. Seuraavat ajatukset saattavat auttaa sinua alkuun:

  • Kirjoita muistiin tärkeitä yksityiskohtia omasta elämästäsi. Kirjoita muistiin syntymäaikasi ja -paikkasi sekä kaste- ja konfirmointipäiväsi. Pidä henkilökohtaista päiväkirjaa ja kirjoita siihen elämäsi kohokohtia, joihin kuuluvat sellaiset henkilökohtaiset kokemukset, jotka vahvistavat lastesi ja muiden tulevien sukupolvien uskoa.

  • Ota selvää esivanhemmistasi. Aloita kirjoittamalla muistiin omia muistitietojasi ja kotona olevista lähteistä löytyviä tietoja. Kirjoita muistiin tarkasti muistamasi tai löytämäsi henkilötiedot sisaruksistasi, vanhemmistasi, enoista, sedistä ja tädeistä, isovanhemmista ja heidän vanhemmistaan. Mikäli mahdollista, hanki kopioita todistuksista tai muista asiakirjoista, joissa on näitä tietoja. Kootessasi lisää tietoja voit etsiä niitä muistakin paikoista kuten julkisista asiakirjoista. Seurakunnassasi saattaa olla sukututkimusyhdyshenkilö, joka voi auttaa sinua. Voit myös vierailla kirkon virallisilla sukututkimussivuilla osoitteessa www.familysearch.org.

  • Kun löydät tietoja esivanhemmistasi, käytä niiden muistiin merkitsemiseen esivanhempien tauluja ja perheryhmälomakkeita. Näitä lomakkeita on saatavana paperille painettuina, mutta niitä voidaan myös tulostaa kirkon tuottamilla sukututkimusohjelmilla, kuten Personal Ancestral Filella.

Kun olet koonnut tarvittavat tiedot esivanhemmistasi, jotka ovat kuolleet saamatta evankeliumia, huolehdi siitä, että heidän puolestaan suoritetaan temppelitoimitukset. Vaikka et asuisikaan riittävän lähellä temppeliä, niin että sinä ja perheesi jäsenet voisitte mennä tekemään toimitustyön, voit lähettää esivanhempien nimet temppeliin, niin että muut voivat tehdä työn heidän puolestaan. Voit ehkä käydä jossakin lähellä olevassa sukututkimuskeskuksessa tai kysyä neuvoa seurakunnan sukututkimusyhdyshenkilöltä saadaksesi tietää, kuinka se tehdään.

Profeetta Joseph Smith julisti, että on olemassa ”kuolleita ja eläviä koskevia periaatteita, joita ei voi sivuuttaa kevyesti, mitä tulee meidän pelastukseemme. Sillä heidän pelastuksensa on välttämätön ja tärkeä meidän pelastuksellemme”, sillä niin kuin he eivät ”voi päästä täydellisyyteen ilman meitä – emme mekään voi päästä täydellisyyteen ilman kuolleitamme.” (OL 128:15.) Kun osallistut sukututkimustyöhön, sinä ja esivanhempasi edistytte kohti pelastusta.

Katso myös Temppelit.