Aiheet
Tuhatvuotinen valtakunta
Alaviitteet
Aihe

Tuhatvuotinen valtakunta

Tuhatvuotinen valtakunta on tuhat vuotta kestävä aikakausi. Puhuessamme ”tuhatvuotisesta valtakunnasta” tarkoitamme niitä tuhatta vuotta, jotka seuraavat Vapahtajan toista tulemista (ks. Ilm. 20:4; OL 29:11). Tuhatvuotisen valtakunnan aikana ”Kristus tulee hallitsemaan henkilökohtaisesti maan päällä” (UK 10).

Tuhatvuotinen valtakunta tulee olemaan vanhurskauden ja rauhan aikaa maan päällä. Herra on ilmoittanut, että ”ihmisen vihamielisyys ja eläinten vihamielisyys, niin, kaiken lihan vihamielisyys lakkaa” (OL 101:26; ks. myös Jes. 11:6–9). ”Saatana pannaan kahleisiin, niin ettei hänellä ole sijaa ihmislasten sydämissä” (OL 45:55; ks. myös Ilm. 20:1–3).

Kaikki maan päällä olevat ihmiset ovat tuhatvuotisen valtakunnan aikana hyviä ja oikeamielisiä, mutta monet eivät ole ottaneet vastaan evankeliumin täyteyttä. Niinpä kirkon jäsenet tekevät lähetystyötä.

Kirkon jäsenet osallistuvat tuhatvuotisen valtakunnan aikana myös temppelityöhön. Pyhät jatkavat temppelien rakentamista ja toimitusten suorittamista kuolleiden sukulaistensa puolesta. Ilmoituksen johdattamina he valmistavat aikakirjoja esivanhemmistaan aina Aadamiin ja Eevaan asti.

Täydellinen vanhurskaus ja rauha jatkuu tuhannen vuoden loppuun asti, jolloin Saatana ”päästetään irti vähäksi aikaa, niin että hän voi koota yhteen sotajoukkonsa”. Saatanan sotajoukot taistelevat taivaan joukkoja vastaan, joita johtaa Mikael eli Aadam. Saatana ja hänen seuraajansa kukistetaan ja karkotetaan pois ikiajoiksi. (Ks. OL 88:111–115.)

Lisäviitteitä: OL 45:55–59; 101:22–34; 133:25.

Katso myös Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen.