Other Resources
Tahdonvapaus
edellinen seuraava

Tahdonvapaus

Taivaallinen Isäsi on antanut sinulle tahdonvapauden, kyvyn valita ja toimia omasta puolestasi. Tahdonvapaudella on keskeinen sija pelastussuunnitelmassa. Ilman sitä et voisi oppia etkä edistyä etkä seurata Vapahtajaa. Sen ansiosta me olemme ”vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän kaikkien ihmisten suuren Välimiehen kautta, tai valitsemaan orjuuden ja kuoleman Perkeleen orjuuden ja vallan mukaisesti” (2. Nefi 2:27).

Sinulla oli valta valita jo ennen syntymääsi. Taivaallinen Isä esitti kuolevaisuutta edeltävässä taivaan neuvonpidossa suunnitelmansa, joka sisälsi tahdonvapauden periaatteen. Lusifer kapinoi ja ”pyrki hävittämään ihmisen tahdonvapauden” (Moos. 4:3). Sen seurauksena Lusiferilta ja kaikilta Häntä seuranneilta kiellettiin etuoikeus saada kuolevainen ruumis. Se, että olet maan päällä, vahvistaa todeksi sen, että käytit tahdonvapauttasi niin, että päätit noudattaa taivaallisen Isän suunnitelmaa.

Kuolevaisuudessa sinulla on yhä tahdonvapaus. Se, kuinka käytät tätä lahjaa, määrää onnesi tai kurjuutesi tässä ja tulevassa elämässä. Olet vapaa valitsemaan ja toimimaan, mutta tekojesi seurauksia et voi valita vapaasti. Seuraukset eivät ehkä ole välittömiä, mutta ne tulevat aina. Hyvät ja vanhurskaat valinnat johtavat onneen, rauhaan ja iankaikkiseen elämään, kun taas synnilliset ja pahat valinnat johtavat lopulta murheeseen ja kurjuuteen.

Olet vastuussa tekemistäsi päätöksistä. Jos päätät olla noudattamatta Jumalan käskyjä, niin älä syytä olosuhteitasi, perhettäsi tai ystäviäsi. Olet Jumalan lapsi, jolla on suuri voima. Sinulla on kyky valita vanhurskaus ja onni, olivatpa olosuhteesi millaiset tahansa.

Sinulla on myös velvollisuus kehittää taivaallisen Isän sinulle antamia kykyjä ja lahjoja. Joudut tekemään Hänelle tiliä siitä, mitä teet kyvyilläsi ja kuinka käytät aikasi. Älä tuhlaa aikaasi joutilaisuuteen. Ole valmis tekemään ahkerasti työtä. Tee paljon hyvää omasta vapaasta tahdostasi.

Lisäviitteitä: 5. Moos. 11:26–28; 30:15–20; Joos. 24:14–15; 2. Nefi 2; Hel. 14:30–31; OL 58:26–28; 101:78.

Katso myös Kiusaus; Kuuliaisuus; Pelastussuunnitelma.