Other Resources
Kymmenykset
edellinen seuraava

Kymmenykset

Yksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenyyden siunauksista on etuoikeus maksaa kymmenyksiä. Noudattamalla kymmenysten lakia osallistut Jumalan valtakunnan rakentamiseen maan päälle.

Kymmenysten määritelmä ja tarkoitus

Täysiin kymmenyksiin kuuluu kymmenesosan antaminen tuloistasi Herralle Hänen kirkkonsa kautta. Annat kymmenykset seurakuntasi piispakunnan tai johtokunnan jäsenelle.

Kymmenysten käytöstä päättävään neuvostoon kuuluvat ensimmäisen presidenttikunnan, kahdentoista apostolin koorumin ja johtavan piispakunnan jäsenet. Ilmoituksen mukaan toimien he tekevät päätöksiä siten kuin Herra heitä ohjaa. (Ks. OL 120:1.)

Kymmenysvarat käytetään aina Herran tarkoituksiin – temppelien ja kokouspaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon, lähetystyön tukemiseen ja kirkon työn tekemiseen kautta maailman.

Täysien kymmenysten maksamisen siunaukset

Kymmenysten laki vaatii uhria, mutta kuuliaisuutesi lakia kohtaan tuottaa siunauksia, jotka ovat paljon suurempia kuin mikään, mistä milloinkaan luovut. Profeetta Malakia opetti:

”Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen.” (Mal. 3:10.)

Nämä siunaukset tulevat kaikille, jotka maksavat täydet kymmenen prosenttia tuloistaan, vaikka tuo summa olisi hyvinkin pieni. Kun noudatat tätä lakia, Herra siunaa sinua sekä hengellisesti että ajallisesti.

Sitoutuminen kymmenysten maksamiseen

Ellet ole vielä omaksunut vakituista kymmenysten maksamisen käytäntöä, sinun saattaa olla vaikea uskoa, että sinulla on varaa luopua yhdestä kymmenesosasta tuloistasi, mutta uskolliset kymmenystenmaksajat oppivat, ettei heillä ole varaa jättää kymmenyksiä maksamatta. Taivaan ikkunat avautuvat hyvin kirjaimellisella ja ihmeellisellä tavalla, ja heille vuodatetaan siunauksia.

Muista, ettei kymmenysten maksamisessa ole niinkään kyse rahasta kuin uskosta. Luota Herraan. Hän antoi käskyn meidän hyväksemme ja Hän antoi siihen liittyvän lupauksen. Etsi voimaa Nefin uskosta, joka sanoi: ”Olkaamme uskollisia Herran käskyjen pitämisessä; sillä katso, hän on mahtavampi kuin koko maa” (1. Nefi 4:1).

Katso myös Paasto ja paastouhrit.