Aiheet
Evankeliumi
Alaviitteet
Aihe

Evankeliumi

Evankeliumi on taivaallisen Isämme onnensuunnitelma. Evankeliumin keskeinen oppi on Jeesuksen Kristuksen sovitus.

Profeetta Joseph Smith sanoi: ”Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi” (UK 4). Evankeliumi sisältää täyteydessään kaikki opit, periaatteet, lait, toimitukset ja liitot, jotka ovat välttämättömiä, jotta meidät voidaan korottaa selestiseen valtakuntaan. Vapahtaja on luvannut, että jos me kestämme loppuun asti eläen uskollisesti evankeliumin mukaan, Hän pitää meitä syyttöminä Isän edessä viimeisellä tuomiolla (ks. 3. Nefi 27:16).

Evankeliumin täyteyttä on saarnattu kaikkina aikoina, jolloin Jumalan lapset ovat valmistautuneet ottamaan sen vastaan. Evankeliumi on palautettu myöhempinä aikoina eli aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella profeetta Joseph Smithin kautta.

Lisäviitteitä: Room. 1:16–17; 3. Nefi 27:13–22; OL 11:24; 39:5–6.

Katso myös Evankeliumin palauttaminen; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Jeesus Kristus; Kaste; Parannus; Pelastussuunnitelma; Pyhä Henki; Usko.