Other Resources
Armo
edellinen seuraava

Armo

Pyhissä kirjoituksissa sana armo tarkoittaa ensisijaisesti sitä jumalallista apua ja voimaa, jota me saamme Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Apostoli Pietari opetti, että meidän pitäisi kasvaa ”meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa” (2. Piet. 3:18).

Pelastus armon kautta

Jokainen kokee ajallisen kuoleman lankeemuksen kautta. Kaikki ihmiset nousevat kuolleista ja saavat kuolemattomuuden armon kautta, mikä on mahdollista Vapahtajan sovitusuhrin ansiosta (ks. 2. Nefi 9:6–13). Mutta ei ylösnousemus yksin tee meistä kelvollisia iankaikkiseen elämään Jumalan edessä. Syntimme tekevät meistä epäpuhtaita ja kelvottomia asumaan Jumalan edessä, ja me tarvitsemme Hänen armoaan puhdistuaksemme ja tullaksemme täydellisiksi ”kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä” (2. Nefi 25:23).

Ilmaus ”kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä” opettaa, että meidän on ponnisteltava saadaksemme Herran armon täyteyden ja jotta meidät tehtäisiin kelvollisiksi asumaan Hänen kanssaan. Herra on käskenyt meitä olemaan kuuliaisia Hänen evankeliumilleen, mihin kuuluu, että me uskomme Häneen, teemme parannuksen synneistämme, otamme kasteen, otamme vastaan Pyhän Hengen lahjan ja kestämme loppuun asti (ks. Joh. 3:3–5; 3. Nefi 27:16–20; UK 3–4). Profeetta Moroni kirjoitti armosta, jonka me saamme, kun tulemme Vapahtajan luokse ja noudatamme Hänen opetuksiaan:

”Tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä ja kieltäkää itseltänne kaikki jumalattomuus; ja jos te kiellätte itseltänne kaiken jumalattomuuden ja rakastatte Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, niin että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa; ja jos te Jumalan armosta olette täydellisiä Kristuksessa, te ette mitenkään voi kieltää Jumalan voimaa.

Ja vielä, jos te Jumalan armosta olette täydellisiä Kristuksessa ettekä kiellä hänen voimaansa, silloin te olette pyhitettyjä Kristuksessa Jumalan armosta, Kristuksen veren vuodattamisen kautta, mikä kuuluu Isän liittoon teidän syntienne anteeksiantamiseksi, niin että teistä tulee pyhiä, tahrattomia.” (Moroni 10:32–33.)

Armon saaminen koko elämän ajan

Sen lisäksi että tarvitset armoa lopulliseksi pelastukseksesi, tarvitset tätä mahdolliseksi tekevää voimaa elämäsi jokaisena päivänä. Kun lähestyt taivaallista Isääsi uutteruudessa, nöyryydessä ja sävyisyydessä, Hän kohottaa ja vahvistaa sinua armonsa kautta (ks. Sananl. 3:34; 1. Piet. 5:5; OL 88:78; 106:7–8). Kun turvaat Hänen armoonsa, voit edistyä ja kasvaa vanhurskaudessa. Ei Jeesus itsekään ”aluksi saanut täyteydestä vaan jatkoi armosta armoon, kunnes hän sai täyteyden” (OL 93:13). Armon kautta sinun on mahdollista auttaa Jumalan valtakunnan rakentamisessa, mitä palvelua et voi suorittaa pelkästään omin voimin etkä omin neuvoin (ks. Joh. 15:5; Fil. 4:13; Hepr. 12:28; MK Jaak. 4:6–7).

Jos joskus lannistut tai tunnet itsesi liian heikoksi jatkamaan evankeliumin mukaista elämää, muista, että voit vahvistua armon mahdolliseksi tekevän voiman kautta. Voit löytää lohtua ja varmuutta näistä Herran sanoista: ”Minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi” (Et. 12:27).

Lisäviitteitä: Ap. t. 15:11; Room. 5:2; 2. Nefi 10:24; 11:5.

Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Laupeus; Pelastus; Ylösnousemus.