Other Resources
Sakramentti
edellinen seuraava

Sakramentti

Ristiinnaulitsemistaan edeltävänä iltana Jeesus Kristus tapasi apostolinsa ja asetti sakramentin. ”Hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ’Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.’ Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: ’Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne.’” (Luuk. 22:19–20.) Ylösnousemuksensa jälkeen Hän asetti sakramentin nefiläisten keskuudessa (ks. 3. Nefi 18:1–11).

Nykyisin me nautimme leipää ja vettä Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin muistoksi. Tämä toimitus on oleellinen osa jumalanpalvelustamme ja hengellistä kehitystämme. Mitä enemmän pohdimme sen merkitystä, sitä pyhempi siitä tulee meille.

Vapahtajan ja Hänen sovituksensa muistaminen

Sakramentti tarjoaa sinulle mahdollisuuden muistaa kiitollisuudella Jumalan Pojan elämää, palvelutyötä ja sovitusta.

Murrettu leipä saa sinut muistamaan Hänen ruumiinsa. Voit muistaa Hänen fyysistä kärsimystään – etenkin Hänen kärsimistään ristillä. Voit muistaa, että Hänen armonsa kautta kaikki ihmiset nousevat kuolleista ja saavat mahdollisuuden iankaikkiseen elämään Jumalan luona.

Pienen vesikupillisen nauttimalla voit muistaa, että Vapahtaja vuodatti verensä sen voimakkaan kärsimyksen ja piinan aikana, joka alkoi Getsemanen puutarhassa. Hän sanoi siellä: ”Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan” (Matt. 26:38). Alistuen Isän tahtoon Hän kärsi enemmän kuin me voimme käsittää: ”Veri [tihkui] jokaisesta huokosesta, niin suuri [oli] hänen piinansa hänen kansansa jumalattomuuden ja iljetysten tähden” (Moosia 3:7). Voit muistaa, että verensä vuodattamalla Jeesus Kristus pelasti sinut ja kaikki muut ihmiset Aadamin rikkomuksen ”alkusyyllisyydeltä”, kuten sitä pyhissä kirjoituksissa kutsutaan (ks. Moos. 6:54). Voit muistaa, että Hän kärsi myös kaikkien taivaallisen Isän lasten syntien, murheiden ja tuskien tähden tarjoten syntien anteeksiannon niille, jotka tekevät parannuksen ja elävät evankeliumin mukaan (ks. 2. Nefi 9:21–23).

Liittojen ja luvattujen siunausten uudistaminen

Kun nautit sakramentin, todistat Jumalalle, että muistat Hänen Poikaansa tuohon pyhään toimitukseen kuluvan lyhyen ajan jälkeenkin. Lupaat muistaa Hänet aina. Todistat, että olet halukas ottamaan päällesi Jeesuksen Kristuksen nimen ja että pidät Hänen käskynsä. Nauttimalla sakramentin ja tekemällä nämä sitoumukset uudistat kasteenliittosi (ks. Moosia 18:8–10; OL 20:37).

Saat suuria siunauksia, kun pidät kasteenliiton. Kun uudistat sen, Herra uudistaa luvatun syntiesi anteeksiannon. Kun olet puhdas synnistä, Hänen Henkensä voi olla aina kanssasi (ks. OL 20:77). Hengen jatkuva kumppanuus on yksi suurimmista siunauksista, mitä voit saada kuolevaisuudessa. Henki johdattaa sinua vanhurskauden ja rauhan poluilla, jotka vievät sinut iankaikkiseen elämään taivaallisen Isäsi ja Jeesuksen Kristuksen luokse.

Kelvollisena nauttiminen

Joka viikko, kun valmistaudut nauttimaan sakramentin, varaa aikaa tutkiaksesi elämääsi ja tehdäksesi parannuksen synneistäsi. Sinun ei tarvitse olla täydellinen voidaksesi nauttia sakramentin, mutta sinulla tulisi olla nöyryyden ja parannuksen henkeä sydämessäsi. Sinun tulisi valmistautua joka viikko tuohon pyhään toimitukseen särkynein sydämin ja murtunein mielin (ks. 3. Nefi 9:20).

Jos nautit sakramentin sen ansaitsemalla kunnioituksella ja juhlavuudella, siitä tulee viikoittainen mahdollisuus sisäiseen tutkisteluun, parannuksentekoon ja uudelleen omistautumiseen – voiman lähde, joka muistuttaa jatkuvasti Vapahtajan sovituksesta.

Lisäviitteitä: 1. Kor. 11:23–29; Moroni 4–5; OL 20:75–79; 27:2.

Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Liitto.