Other Resources
Parannus
edellinen seuraava

Parannus

Parannus on yksi evankeliumin ensimmäisistä periaatteista (ks. UK 4). Se on välttämätön onnellesi tässä elämässä ja kautta iankaikkisuuden. Parannus on paljon muutakin kuin väärien tekojen tunnustamista. Se on mielen ja sydämen muutos, joka antaa sinulle tuoreen näkemyksen Jumalasta ja itsestäsi sekä maailmasta. Siihen sisältyy kääntyminen pois synnistä ja kääntyminen Jumalan puoleen anteeksiannon saamiseksi. Siihen kannustavat rakkaus Jumalaa kohtaan ja vilpitön halu totella Hänen käskyjään.

Parannuksenteon tarve

Herra on julistanut, ”ettei mikään epäpuhdas voi periä taivaan valtakuntaa” (Alma 11:37). Syntisi tekevät sinusta epäpuhtaan – kelvottoman palaamaan taivaallisen Isäsi eteen asumaan. Ne tuottavat myös ahdistusta sielullesi tässä elämässä.

Taivaallinen Isä on järjestänyt sinulle vain yhden keinon saada syntisi anteeksi – Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta (ks. ”Anteeksianto”, s. 7–8). Jeesus Kristus kärsi syntiesi rangaistuksen, niin että sinä voit saada anteeksi, jos teet vilpittömän parannuksen. Kun teet parannuksen ja turvaat Hänen pelastavaan armoonsa, sinä puhdistut synnistä. Hän julisti:

”Minä käsken sinua tekemään parannuksen – tee parannus, etten minä löisi sinua suuni sauvalla ja kiivaudellani ja vihallani ja etteivät kärsimyksesi olisi ankaria – kuinka ankaria, et tiedäkään; kuinka suuria, et tiedäkään; niin, kuinka kovia kestää, et tiedäkään.

Sillä katso, minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen;

mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä samoin kuin minä,

mikä kärsimys sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä – ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa –

kuitenkin, kunnia olkoon Isän, minä join ja saatoin päätökseen valmisteluni ihmislasten hyväksi.” (OL 19:15–19.)

Parannuksenteon viivyttelyn vaara

Älä puolustele syntejäsi äläkä lykkää parannusta. Amulek varoitti: ”Tämä elämä on ihmisille aika valmistautua kohtaamaan Jumala; niin, katso, tämän elämän päivä on ihmisille päivä tehdä työnsä. – – Minä – – pyydän teitä, ettette lykkää parannuksenne päivää loppuun asti, sillä tämän elämän päivän jälkeen, joka on annettu meille valmistautuaksemme iankaikkisuuteen, katso, ellemme käytä aikaamme hyvin tässä elämässä ollessamme, sen jälkeen tulee pimeyden yö, jossa ei mitään työtä voida tehdä.” (Alma 34:32–33.)

Parannuksen osat

Parannus on tuskallinen tapahtumasarja, mutta se johtaa anteeksiantoon ja kestävään rauhaan. Herra sanoi profeetta Jesajan kautta: ”Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa” (Jes. 1:18). Tällä taloudenhoitokaudella Herra on luvannut: ”Katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää” (OL 58:42). Parannukseen sisältyy seuraavia osia:

Usko taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen. Synnin voima on suuri. Vapautuaksesi siitä sinun täytyy kääntyä taivaallisen Isäsi puoleen ja rukoilla uskossa. Saatana saattaa yrittää vakuuttaa sinulle, ettet ole kelvollinen rukoilemaan – että taivaallinen Isä on niin tyytymätön sinuun, ettei Hän milloinkaan kuule rukouksiasi. Se on valetta. Taivaallinen Isäsi on aina valmis auttamaan sinua, jos tulet Hänen luokseen parannuksenhalu sydämessäsi. Hänellä on voima parantaa sinut ja auttaa sinua voittamaan synti.

Parannus on osoitus uskosta Jeesukseen Kristukseen – Hänen sovituksensa voiman tunnustamista. Muista, että voit saada anteeksi vain Hänen ehdoillaan. Kun annat kiitollisena arvoa Hänen sovitukselleen ja Hänen voimalleen puhdistaa sinut synnistä, kykenet osoittamaan ”parannukseen johtavaa uskoa” (Alma 34:17).

Synnin murhe. Voidaksesi saada anteeksi sinun täytyy ensiksi tunnustaa itsellesi, että olet tehnyt syntiä. Jos pyrit elämään evankeliumin mukaan, sellainen tunnustus johtaa Jumalan mielen mukaiseen murheeseen, joka ”saa aikaan parannuksen” ja ”johtaa pelastukseen” (2. Kor. 7:10). Jumalan mielen mukainen murhe ei tule synnin luonnollisena seurauksena eikä rangaistuksen pelosta, vaan se tulee siitä tiedosta, että olet pahoittanut taivaallisen Isäsi ja Vapahtajasi mieltä. Kun koet Jumalan mielen mukaista murhetta, sinulla on vilpitön halu muuttua ja haluat alistua kaikkiin anteeksiannon vaatimuksiin.

Tunnustaminen. ”Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon” (Sananl. 28:13). Anteeksiannon saamiseksi on tärkeää, että haluat täysin tunnustaa taivaalliselle Isällesi kaiken, mitä olet tehnyt. Polvistu Hänen eteensä nöyrässä rukouksessa ja tunnusta syntisi. Tunnusta häpeäsi ja syyllisyytesi ja pyydä sitten apua.

Vakavat rikkomukset, kuten siveyden lain rikkominen, saattavat vaarantaa jäsenyytesi kirkossa. Siksi sinun täytyy tunnustaa nämä synnit sekä Herralle että Hänen edustajilleen kirkossa. Tämä tapahtuu piispasi tai seurakuntasi johtajan ja mahdollisesti vaarnasi johtajan tai lähetysjohtajan ohjauksessa, jotka palvelevat vartijoina ja tuomareina kirkossa. Vaikkakin vain Herra voi antaa synnit anteeksi, niin näillä pappeusjohtajilla on tärkeä rooli parannuksenteossa. He pitävät tunnustuksesi luottamuksellisena ja auttavat sinua parannuksenteon prosessin läpi. Ole heille täysin rehellinen. Jos tunnustat vain osittain mainiten vain vähäisempiä virheitä, et kykene ratkaisemaan vakavampia, paljastumatta jääviä rikkomuksia. Mitä pikemmin aloitat tämän prosessin, sitä pikemmin löydät sen ilon ja rauhan, joka tulee anteeksiannon ihmeen mukana.

Synnin hylkääminen. Vaikka tunnustaminen on oleellinen osa parannuksentekoa, se ei riitä. Herra on sanonut: ”Tästä te voitte tietää, tekeekö ihminen parannuksen synneistänsä – katso, hän tunnustaa ne ja hylkää ne” (OL 58:43).

Pidä tiukasti kiinni vakaasta päätöksestä, ettet milloinkaan toista rikkomusta. Kun pidät tämän sitoumuksen, et enää koskaan koe tuon synnin tuskaa.

Pakene heti kaikista vaarallisista tilanteista. Jos jokin tietty tilanne saa sinut tekemään syntiä tai saattaa saada sinut tekemään syntiä, poistu. Et voi viivytellä kiusauksessa ja odottaa voittavasi synnin.

Hyvittäminen. Sinun täytyy palauttaa ennalleen siinä määrin kuin mahdollista kaikki vahingot, joita tekosi ovat aiheuttaneet, olipa se jonkun omaisuutta tai jonkun hyvä maine. Aulis hyvitys osoittaa Herralle, että haluat tehdä kaiken voitavasi parannuksen tekemiseksi.

Vanhurskas elämä. Ei riitä, että vain yrität vastustaa pahaa tai poistaa synnin elämästäsi. Sinun täytyy täyttää elämäsi vanhurskaudella ja ryhtyä tekoihin, jotka antavat hengellistä voimaa. Uppoudu pyhiin kirjoituksiin. Rukoile päivittäin Herraa antamaan sinulle voimaa yli oman voimasi. Paastoa aika ajoin erityisten siunausten puolesta.

Täysi kuuliaisuus tuo elämääsi evankeliumin täyden voiman, johon sisältyy suurempi voima voittaa heikkoutesi. Tämä kuuliaisuus sisältää tekoja, joita et ehkä aluksi pidä parannukseen kuuluvina, kuten kokouksissa käyminen, kymmenysten maksaminen, palveleminen ja muille anteeksi antaminen. Herra on luvannut: ”Sille, joka tekee parannuksen ja pitää Herran käskyt, annetaan anteeksi” (OL 1:32).

Lisäviitteitä: Luuk. 15:11–32; 2. Nefi 9:19–24; Moosia 4:1–3, 10–13; 26:30–31; OL 18:10–16.

Katso myös Anteeksianto; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kaste; Kirkon kurinpitoneuvostot; Kiusaus; Pelastussuunnitelma; Synti; Usko.