Aiheet
Pyhä Henki
Alaviitteet
Aihe

Pyhä Henki

Pyhä Henki on jumaluuden kolmas jäsen. Hän on henkipersoona, jolla ei ole liha- ja luuruumista (ks. OL 130:22). Usein Häntä sanotaan Hengeksi, Pyhäksi Hengeksi, Jumalan Hengeksi, Herran Hengeksi, Lohduttajaksi tai Puolustajaksi.

Pyhän Hengen roolit

Pyhä Henki toimii täydellisessä ykseydessä taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen kanssa täyttäen useita rooleja auttaakseen sinua elämään vanhurskaasti ja saamaan evankeliumin siunauksia.

Hän ”todistaa Isästä ja Pojasta” (2. Nefi 31:18) ja ilmoittaa ja opettaa ”totuuden kaikesta” (Moroni 10:5). Voit saada varman todistuksen taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta ainoastaan Pyhän Hengen voimalla. Hänen välittämänsä tieto sinun hengellesi antaa paljon suuremman varmuuden kuin mikään tieto, jonka voit saada luonnollisilla aisteillasi.

Kun pyrit pysymään polulla, joka johtaa iankaikkiseen elämään, Pyhä Henki ”osoittaa [sinulle] kaiken, mitä [sinun] tulee tehdä” (ks. 2. Nefi 32:1–5). Hän voi johdattaa sinua päätöksissäsi ja suojella sinua fyysiseltä ja hengelliseltä vaaralta.

Hänen kauttaan voit saada Hengen lahjoja omaksi hyödyksesi ja niiden hyödyksi, joita rakastat ja palvelet (ks. OL 46:9–11).

Hän on Lohduttaja (OL 31:11) ja Puolustaja (Joh. 14:26). Samoin kuin rakastavan vanhemman rauhoittava ääni voi lopettaa lapsen itkun, samoin Hengen johdatus voi tyynnyttää pelkojasi, rauhoittaa elämääsi kalvavia huolia ja lohduttaa sinua surussa. Pyhä Henki voi täyttää sinut ”toivolla ja täydellisellä rakkaudella” ja ”opettaa sinulle rauhaa tuovia valtakunnan asioita” (Moroni 8:26; OL 36:2).

Hänen voimallaan sinut pyhitetään, kun teet parannuksen, otat vastaan kasteen ja konfirmoinnin toimitukset ja pysyt uskollisena liitoillesi (ks. Moosia 5:1–6; 3. Nefi 27:20; Moos. 6:64–68).

Hän on lupauksen Pyhä Henki (ks. Ef. 1:13; OL 132:7, 18–19, 26). Tässä ominaisuudessa Hän vahvistaa, että saamasi pappeuden toimitukset ja tekemäsi liitot ovat hyväksyttäviä Jumalalle. Tämä hyväksyminen riippuu jatkuvasta uskollisuudestasi.

Pyhän Hengen lahja

Kaikki vilpittömät totuudenetsijät voivat tuntea Pyhän Hengen vaikutuksen, joka johdattaa heidät Jeesuksen Kristuksen luokse ja Hänen evankeliuminsa äärelle. Pyhän Hengen kautta annettavien siunausten täyteys on kuitenkin vain niiden saatavilla, jotka ottavat vastaan Pyhän Hengen lahjan ja pysyvät kelvollisina.

Sen jälkeen kun sinut kastettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseneksi, yksi tai useampia Melkisedekin pappeuden haltijoita pani kätensä pääsi päälle ja konfirmoi sinut pyhässä pappeuden toimituksessa kirkon jäseneksi. Tässä konfirmoinniksi kutsutussa toimituksessa sinulle annettiin Pyhän Hengen lahja.

Pyhän Hengen lahja on eri asia kuin Pyhän Hengen vaikutus. Saatoit tuntea Pyhän Hengen vaikutuksen ajoittain jo ennen kastettasikin, ja tuon vaikutuksen kautta saatoit saada todistuksen totuudesta. Nyt kun sinulla on Pyhän Hengen lahja, sinulla on oikeus tuon jumaluuden jäsenen jatkuvaan kumppanuuteen, jos pidät käskyt.

Pyhän Hengen lahjasta täysin nauttimiseen sisältyy ilmoituksen ja lohdun saaminen, muiden palveleminen ja siunaaminen Hengen lahjojen kautta sekä synnistä vapauttaminen ja tekeminen kelvolliseksi korotukseen selestisessä valtakunnassa. Nämä siunaukset riippuvat kelvollisuudestasi; ne tulevat vähän kerrallaan, kun olet niihin valmis. Kun saatat elämäsi sopusointuun Jumalan tahdon kanssa, saat vähitellen runsain määrin Pyhää Henkeä. Profeetta Joseph Smith julisti, että Jumalan valtakunnan salaisuudet ”voi nähdä ja ymmärtää vain Pyhän Hengen voimasta, jonka Jumala suo niille, jotka rakastavat häntä ja puhdistautuvat hänen edessään” (ks. OL 76:114–116).

Muista, että ”Herran Henki ei asu epäpyhissä temppeleissä” (Hel. 4:24). Vaikka olet saanut Pyhän Hengen lahjan, Henki pysyy kanssasi vain kun pidät käskyt. Hän vetäytyy pois, jos loukkaat Häntä alhaisella kielenkäytöllä, epäpuhtaudella, tottelemattomuudella, kapinoinnilla tai muilla synneillä. Pidä itsesi puhtaana. Täytä elämäsi hyvyydellä, niin että voit olla Pyhän Hengen jatkuvan kumppanuuden arvoinen.

Lisäviitteitä: Matt. 3:11; Joh. 15:26; 16:13; Ap. t. 2:38; 8:12–17; 19:1–6; 1. Kor. 2:9–14; 12:3; Gal. 5:22–23; 1. Nefi 10:17–19; 2. Nefi 31:17; OL 8:2–3; 39:20–24; 68:25–28; 121:46; UK 4.

Katso myös Hengen lahjat; Ilmoitus; Jumaluus; Kaste; Kätten päällepaneminen.