Other Resources
Siveys
edellinen seuraava

Siveys

Siveys on sukupuolista puhtautta, ”mikä on mieluisaa Jumalalle” (MK Jaak. 2:7). Ollaksesi siveä sinun täytyy olla puhdas ajatuksissasi, sanoissasi ja teoissasi. Sinulla ei saa olla sukupuolisuhteita ennen kuin solmit laillisen avioliiton. Kun olet naimisissa, sinun täytyy olla täysin uskollinen aviomiehellesi tai vaimollesi.

Läheinen fyysinen kanssakäyminen aviomiehen ja vaimon välillä on kaunista ja pyhää. Jumala on asettanut sen lasten saamista ja rakkauden ilmaisemista varten avioliitossa.

Nykyajan maailmassa Saatana on johdattanut monia ihmisiä uskomaan, että sukupuolisuhde avioliiton ulkopuolella on hyväksyttävää, mutta Jumalan silmissä se on vakava synti. Se on sen voiman väärinkäyttöä, jonka Hän on antanut meille elämän luomiseksi. Profeetta Alma opetti, että sukupuolisynnit ovat vakavampia kuin mitkään muut synnit murhaa ja Pyhän Hengen kieltämistä lukuun ottamatta (ks. Alma 39:3–5).

Joskus ihmiset yrittävät vakuuttaa itselleen, että sukupuolisuhteet avioliiton ulkopuolella ovat hyväksyttäviä, jos osapuolet rakastavat toisiaan. Se ei ole totta. Siveyden lain rikkominen ja jonkun muun yllyttäminen tekemään niin eivät ole rakkauden ilmauksia. Toisiaan rakastavat ihmiset eivät milloinkaan vaaranna toistensa onnea ja turvaa oman hetkellisen nautintonsa takia.

Kun ihmiset välittävät toisistaan kylliksi pitääkseen siveyden lain, heidän rakkautensa, luottamuksensa ja sitoutumisensa kasvaa ja johtaa suurempaan onneen ja ykseyteen. Sitä vastoin sukupuolisen moraalittomuuden varaan rakentuvat suhteet päättyvät nopeasti. Sukupuoliseen moraalittomuuteen ryhtyvät tuntevat usein pelkoa, syyllisyyttä ja häpeää. Katkeruus, mustasukkaisuus ja viha astuvat pian myönteisten tunteiden sijaan, jotka kerran vallitsivat heidän suhteessaan.

Taivaallinen Isämme on antanut meille siveyden lain meidän suojaksemme. Kuuliaisuus tätä lakia kohtaan on henkilökohtaisen rauhan ja luonteenvoiman ja kodissa vallitsevan onnen edellytys. Kun pidät itsesi sukupuolisesti puhtaana, vältyt hengelliseltä ja emotionaaliselta vahingolta, joka aina seuraa sukupuolisuhteesta avioliiton ulkopuolella, ja olet herkkä Pyhän Hengen johdatukselle, voimalle, lohdulle ja suojalle ja täytät tärkeän vaatimuksen temppelisuosituksen saamiseksi ja temppelitoimituksiin osallistumiseksi.

Sukupuolisynnit

Herra ja Hänen profeettansa tuomitsevat sukupuolisen moraalittomuuden. Kaikki avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet rikkovat siveyden lakia ja ovat fyysisesti ja hengellisesti vaarallisia niihin ryhtyville.

Kymmeneen käskyyn sisältyy käsky, että emme saa tehdä aviorikosta, joka on sukupuoliyhteys naimisissa olevan miehen ja jonkun muun kuin hänen vaimonsa välillä tai naimisissa olevan naisen ja jonkun muun kuin hänen aviomiehensä välillä (ks. 2. Moos. 20:14). Apostoli Paavali sanoi, että ”on Jumalan tahto, – – että kartatte haureutta”, joka tarkoittaa tässä sukupuoliyhteyttä naimattoman henkilön ja jonkun muun välillä (1. Tess. 4:3, vuoden 1938 suomennos). Myöhempien aikojen profeetat ovat toistuvasti puhuneet näitä syntejä vastaan ja seksuaalisen väkivallan harjoittamisen pahetta vastaan.

Muiden siveyden lain rikkomusten tavoin homoseksuaalinen toiminta on vakava synti. Se on vastoin ihmisen sukupuolisuuden tarkoitusta (ks. Room. 1:24–32). Se vääristää rakastavia suhteita ja estää ihmisiä saamasta siunauksia, joita voi koitua perhe-elämästä ja evankeliumin pelastavista toimituksista.

Herran antama henkilökohtaisen puhtauden tasovaatimus sisältää muutakin kuin pidättymisen sukupuoliyhteydestä avioliiton ulkopuolella. Herra vaatii opetuslapsiltaan korkeaa moraalista käyttäytymisen tasoa, johon sisältyy täysi uskollisuus omalle puolisolle ajatuksissa ja käytöksessä. Hän sanoi vuorisaarnassa: ”Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.” (Matt. 5:27–28.) Myöhempinä aikoina Hän on sanonut: ”Äläkä tee aviorikosta, – – äläkä tee mitään sen kaltaista” (OL 59:6). Ja Hän on tähdentänyt jälleen vuorisaarnassa opettamaansa periaatetta: ”Se, joka katsoo naista himoiten tätä, eli jos jotkut tekevät aviorikoksen sydämessään, heillä ei ole Henkeä, vaan he kieltävät uskon ja pelkäävät” (OL 63:16). Nämä varoitukset koskevat kaikkia ihmisiä, olivatpa he naimisissa tai eivät.

Jos olet tehnyt sukupuolisyntiä, puhu piispasi tai seurakuntasi johtajan kanssa, niin että hän voi auttaa sinua parannuksenteossa (ks. ”Parannus”, s. 111–115).

Jos huomaat kamppailevasi sukupuolisten kiusausten kanssa, joihin kuuluu myös vetovoiman tunteminen samaa sukupuolta oleviin, älä antaudu sellaisiin kiusauksiin. Voit olla varma, että voit päättää välttää sellaista käyttäytymistä. Voit saada Herralta apua, kun rukoilet voimaa ja teet työtä ongelman voittamiseksi. Hae siihen neuvoa piispaltasi tai seurakuntasi johtajalta. Hän auttaa sinua.

Siveyden lain noudattaminen

Tuntuivatpa kiusaukset kuinka suurilta tahansa, Herra auttaa sinua kestämään ne, jos päätät seurata Häntä. Apostoli Paavali julisti: ”Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.” (1. Kor. 10:13.) Seuraavat neuvot voivat auttaa sinua voittamaan nykyajan maailman lukuisat ja julkeat kiusaukset:

Päätä nyt, että pysyt siveellisenä. Sinun ei tarvitse tehdä tätä päätöstä kuin kerran. Tee se päätös nyt ennen kiusausta, ja olkoon päätöksesi niin luja ja niin syvällisen sitoutumisen mukainen, ettei sitä voi koskaan horjuttaa. Päätä nyt, ettet milloinkaan tee avioliiton ulkopuolella mitään herättääksesi niitä voimakkaita tunteita, joita saa ilmaista ainoastaan avioliitossa. Älä herätä noita tunteita toisen kehossa äläkä omassa kehossasi. Päätä nyt, että olet täysin uskollinen puolisollesi.

Hillitse ajatuksesi. Kukaan ei tee sukupuolisyntiä hetkessä. Moraalittomat teot alkavat aina epäpuhtaista ajatuksista. Jos sallit ajatustesi viipyä säädyttömissä tai moraalittomissa asioissa, olet jo ottanut ensi askeleen kohti moraalittomuutta. Pakene heti tilanteista, jotka voivat johtaa syntiin. Rukoile jatkuvaa voimaa vastustaa kiusausta ja hillitä ajatuksesi. Ota se osaksi päivittäisiä rukouksiasi.

Pysy erossa pornografiasta. Älä katsele, lue äläkä kuuntele mitään, mikä esittää tai kuvaa ihmiskehoa tai sukupuolista käyttäytymistä sellaisella tavalla, joka voi herättää sukupuolisia tunteita. Pornografinen aineisto on riippuvuutta aiheuttavaa ja tuhoisaa. Se voi viedä sinulta itsekunnioituksesi ja elämän kauneuden tajun. Se voi vetää sinut alas ja johtaa sinut pahoihin ajatuksiin ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

Jos olet naimaton ja seurustelet, kohtele seurustelukumppaniasi aina kunnioittavasti. Älä milloinkaan kohtele häntä himokkaiden halujen kohteena. Suunnittele huolellisesti myönteistä ja rakentavaa toimintaa, niin ettette sinä ja kumppanisi jää kahden vailla mitään tekemistä. Pysy turvallisilla alueilla, joilla voit helposti hillitä itsesi. Älä osallistu sellaiseen keskusteluun äläkä toimintaan, joka herättää sukupuolisia tunteita. Älä osallistu intohimoiseen suutelemiseen, älä makaa toisen henkilön kanssa tai päällä äläkä koskettele toisen yksityisiä, pyhiä ruumiinosia edes vaatteiden päältä. Älä salli kenenkään tehdä niin sinulle.

Jos olet naimisissa, ole uskollinen puolisollesi ajatuksissasi, sanoissani ja teoissasi. Herra on sanonut: ”Rakasta vaimoasi koko sydämestäsi ja liity häneen äläkä kehenkään muuhun. Ja se, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, kieltää uskon, eikä hänellä ole Henkeä; ja ellei hän tee parannusta, hänet on karkotettava.” (OL 42:22–23.) Älä milloinkaan flirttaile millään tavalla. Vältä mahdollisimman paljon kahdenkeskistä yhdessäoloa kaikkien vastakkaista sukupuolta olevien kanssa. Kysy itseltäsi, olisiko puolisosi hyvillään, jos hän tietäisi sanoistasi tai teoistasi. Muista apostoli Paavalin neuvo pysyä ”erossa kaikesta pahasta” (1. Tess. 5:22). Kun pysyt poissa sellaisista olosuhteista, kiusausta ei pääse syntymään.

Parannuksentekijä voi saada anteeksi

Parasta on pysyä moraalisesti täytin puhtaana. On väärin tehdä sukupuolisyntiä ajatellen tekevänsä parannuksen myöhemmin. Tällainen asenne on jo itsessään syntiä ja osoittaa kunnioituksen puutetta Herraa ja Hänen kanssaan tekemiäsi liittoja kohtaan. Jos kuitenkin olet tehnyt sukupuolisyntiä, Herra tarjoaa anteeksiannon, jos teet parannuksen.

Parannuksenteko on vaikeaa, mutta se on mahdollista. Voit tulla jälleen puhtaaksi (ks. Jes. 1:18). Synnin epätoivo voi vaihtua suloiseksi anteeksiannon rauhaksi. Saadaksesi tietää, kuinka voit tehdä parannuksen, katso ”Parannus”, s. 111–115.

Tee työtä sen päivän koittamiseksi, jolloin olet kelvollinen astumaan temppeliin, psalminkirjoittajan sanojen johdattamana:

”Kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan?

Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän.” (Ps. 24:3–4.)

Lisäviitteitä: 2. Moos. 20:14; 1. Kor. 6:18–20; Alma 38:12; 3. Nefi 12:27–30.

Katso myös Avioliitto; Pornografia.