Other Resources
Todistus
edellinen seuraava

Todistus

Todistus on Pyhän Hengen antama hengellinen vahvistus totuudesta. Todistuksen perustana on tieto siitä, että taivaallinen Isä elää ja rakastaa meitä, että Jeesus Kristus elää, että Hän on Jumalan Poika ja että Hän toteutti äärettömän sovituksen, että Joseph Smith on Jumalan profeetta, joka kutsuttiin palauttamaan evankeliumi, että meitä johtaa nykyaikana elävä profeetta ja että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Vapahtajan tosi kirkko maan päällä. Todistus kasvaa tältä pohjalta ja kattaa kaikki evankeliumin periaatteet.

Todistuksen saaminen ja vahvistaminen

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenenä sinulla on pyhä mahdollisuus ja velvollisuus hankkia oma todistuksesi. Kun olet saanut todistuksen, velvollisuutesi on vaalia sitä läpi elämäsi. Onnesi tässä elämässä ja kautta iankaikkisuuden riippuu suuresti siitä, oletko rohkea ”todistuksessa Jeesuksesta” (OL 76:79; ks. myös jakeet 51, 74, 101). Kun teet työtä sen eteen, muista seuraavat periaatteet:

Todistuksen tavoitteleminen alkaa vanhurskaasta, vilpittömästä halusta. Taivaallinen Isäsi siunaa sinua sydämesi vanhurskaiden toiveiden ja sen mukaan, kuinka pyrit tekemään Hänen tahtonsa. Alma opetti puhuen ryhmälle ihmisiä, joilla ei vielä ollut todistusta evankeliumista: ”Jos te heräätte ja herätätte kykynne, jopa niin että kokeilette sanojani, ja osoitatte vähäsen uskoa, niin, vaikka ette voisi enempää kuin haluta uskoa, antakaa tämän halun tehdä työtä itsessänne, kunnes uskotte sillä tavalla, että voitte antaa sijaa osalle sanoistani” (Alma 32:27).

Todistus tulee Pyhän Hengen hiljaisen vaikutuksen kautta. Todistuksen tulokset voivat olla ihmeellisiä ja elämää muuttavia, mutta todistuksen lahja tulee tavallisesti hiljaisena varmuutena ilman näyttäviä Jumalan voiman ilmenemisiä. Jopa Alman, jolle oli ilmestynyt enkeli ja joka oli nähnyt Jumalan istumassa valtaistuimellaan, täytyi paastota ja rukoilla, niin että hän voi saada todistuksen Pyhän Hengen voimalla (ks. Alma 5:45–46; 36:8, 22).

Todistuksesi kasvaa vähitellen kokemuksiesi myötä. Kukaan ei saa täyttä todistusta yhdellä kertaa. Todistuksesi vahvistuu kokemuksiesi myötä. Se avartuu, kun osoitat halukkuutesi palvella kirkossa, minne sinut kutsuttaneekin. Se kasvaa, kun teet päätöksiä pitää käskyt. Kun kohotat ja vahvistat muita, huomaat, että todistuksesi kehittyy edelleen. Kun paastoat ja rukoilet, tutkit pyhiä kirjoituksia, käyt kirkon kokouksissa ja kuuntelet, kun toiset todistavat, sinua siunataan innoituksen hetkillä, jotka vahvistavat todistustasi. Sellaisia hetkiä tulee läpi elämäsi, kun pyrit elämään evankeliumin mukaan.

Todistuksesi kasvaa, kun todistat muille. Älä odota, että todistuksesi olisi täysin kehittynyt ennen kuin todistat muille. Todistus kehittyy osittain juuri todistamalla muille. Itse asiassa tulet huomaamaan, että kun lausut todistuksesi sellaisena kuin se on, se vain vahvistuu.

Todistaminen

Saatat tuntea innoitusta todistaa paasto- ja todistuskokouksissa ja keskustellessasi perheesi jäsenten ja ystäviesi kanssa. Muista sellaisissa tilanteissa, ettei sinun tarvitse pitää pitkää, vaikuttavaa saarnaa. Todistuksesi on voimakkain, kun ilmaiset sen lyhyenä, sydämestä tulevana vakaumuksena Vapahtajasta, Hänen opetuksistaan ja palautuksesta. Rukoile johdatusta, niin Henki auttaa sinua tietämään, kuinka voit ilmaista sydämesi tunteet. Löydät suurta iloa, kun autat muita saamaan saman toivon ja varmuuden kuin Herra on antanut sinulle.

Lisäviitteitä: Joh. 7:17; 1. Kor. 2:9–14; Jaak. 1:5–6; Moroni 10:3–5; OL 6:22–23; 62:3; 88:81.

Katso myös Hengen lahjat; Ilmoitus; Isä Jumala; Jeesuksen Kristuksen sovitus; Paasto ja paastouhrit; Pyhä Henki; Rukous.