Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 48
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 48

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, Mati 1831 (History of the Church, 1:166–167). Sa ole atu le Perofeta i le Alii e uiga i le ala e maua ai fanua mo le faanonofoina o le Au Paia. Sa o se mataupu taua lenei ona o le malaga mai o tagata o le Ekalesia mai le itu i sasae o le Iunaite Setete, i le usiusitai i le poloaiga a le Alii e tatau ona latou faapotopoto i Ohaio (tagai i le vaega 37:1–3; 45:64).

1–3, E tatau i le Au Paia i Ohaio ona faasoa atu o latou laueleele po o fanua i o latou uso; 4–6, E tatau i le Au Paia ona faatau fanua, ati aʼe se aai, ma mulimuli i le fautuaga a o latou taitai pulefaamalumalu.

1 E Tatau ona outou nonofo pea i le taimi nei i o outou nofoaga ua outou nonofo ai, pe afai e talafeagai ai ma o outou tulaga.

2 Ma o le tulaga e oo i ai la outou maua o fanua, ia outou afaasoa atu i o outou uso mai sasae;

3 Ma o le tulaga e oo i ai le lē lava o tou fanua e faasoa, ia tuu atu ia te i latou e faatau mai mo le taimi nei i vailaueleele o loo faataamilo ai, e pei ona lelei ia te i latou, ona e ao ona tatau ona latou maua o ni nofoaga e nonofo ai mo le taimi nei.

4 E tatau ona outou teu tupe uma e mafai ona outou teuina, ma ia outou maua tupe uma e mafai ona outou maua i le amiotonu, ina ia mafai ona outou afaatauina i se taimi se laueleele mo se tofi, se eaai lava lea.

5 E lei faaalia mai lava le nofoaga; ae a mavae ona o mai o outou uso mai sasae, e i ai ni tagata afaapitoa o le a tofia, ma o i latou o le a tuu atu i ai ia latou eiloa le nofoaga, po o i latou o le a faaali atu i ai.

6 Ma o le a tofia i latou e faatau mai fanua, ma faia se amataga e faataatia ai le faavae o le aaai; ona amata ai lea ona outou faapotopoto faatasi ma o outou aiga, o tagata taitoatasi e tusa ma lona eaiga, e tusa ma ona tulaga, ma e pei ona tofia ia te ia e le au peresitene ma le epikopo o le ekalesia, e tusa ma tulafono ma poloaiga ua outou maua, ma ia o le a outou maua i se taimi o mulimuli mai. E faapea lava. Amene.