Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 26
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 26

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, Oliva Kaotui, ma Ioane Uitimera, i Haramoni, Penisilevania, Iulai 1830 (History of the Church, 1:104). (Tagai i le ulutala o le vaega 24.)

1, Ua faatonuina i latou e suesue i tusitusiga paia ma talai atu; 2, Ua faamaonia mai le tulafono o le finagalo autasi.

1 Faauta, Ou te fai atu ia te outou, ia outou tuu atu lo outou taimi i le asuesue i tusitusiga paia, ma i le talai atu, ma i le faamaumauina o le aulotu i eKolesavile, ma i le faia o a outou galuega i le laueleele, e pei ona manaomia ai, seia mavae ona outou o atu i sisifo e fai le konafesi e sosoo ai; ma ona faailoa atu ai lea o le mea ia outou faia.

2 Ma o mea uma lava i le ekalesia ia faia i le afinagalo autasi, e ala i le tatalo malosi ma le faatuatua, ona o mea uma lava tou te maua e ala mai i le faatuatua. Amene.