Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 2
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 2

O se faamatalaga mai upu a le agelu o Moronae ia Iosefa Samita le Perofeta, aʼo i ai le Perofeta i le fale o lona tamā i Manaseta, Niu Ioka, i le afiafi o le aso 21 o Setema 1823 (History of the Church, 1:12). O Moronae o le tusitala mulimuli lea o le faasologa umi o tusitala o e na faia le talafaamaumau ua i ai nei i luma o le lalolagi o le Tusi a Mamona. (Faatusatusa i le Malaki 4:5–6; ma vaega foi o le 27:9; 110:13–16; ma le 128:18.)

1, O le a faaali mai e Elia le perisitua; 2–3, O folafolaga i tamā ua totō i loto o le fanau.

1 Faauta, o le a Ou faaali atu ia te outou le Perisitua, e ala i le lima o aElia le perofeta, ae lei oo i le oo mai o le easo tele ma le matautia o le Alii.

2 Ma o le a atotō e ia i loto o fanau efolafolaga na faia i tamā, ma o le a liliu atu loto o fanau i o latou tamā.

3 Afai e lē faapea, o le a faamaʼumauina atoa le lalolagi i lona afio mai.