Музика
Видели мъдреците
назад напред

133

Видели мъдреците

Весело

1. Видели мъдреците как

звездата засияла,

в’нощта спокойна ангелската

песен зазвучала.

[Chorus]

Осанна, осанна, на името Му днес!

2. Те тръгнали на път и следвали

звездата ясна.

Видели Странника небесен,

спящ във скромна ясла.

[Chorus]

Осанна, осанна, на името Му днес!

3. Все още по света се носи

разказът чудесен

и пее се от всички хора

ангелската песен.

[Chorus]

Осанна, осанна, на името Му днес!

4. Сияе пак звездата ясна

от небесната шир.

И светлината й пак носи

на земята свят мир.

[Chorus]

Осанна, осанна, на името Му днес!

Текст и музика: Анон., Laudis Corona, Бостън, 1885 г.

Матея 2:1–11