Музика
Тиха нощ

128

Тиха нощ

Тихо

1. Тиха нощ, свята нощ.

Всичко спи в’тишина.

Дева майка с’малко дете,

свят божествен младенец

във небесен мир спи,

във небесен мир спи.

2. Тиха нощ, свята нощ.

Тръпнат пастирите,

в’миг небето засия,

пеят ангели алелуя –

днес Исус се роди,

днес Исус се роди.

3. Тиха нощ, свята нощ.

Сине Божий, любовта

озарява твойто лице,

с’благодат спасени сме

днес навеки веков,

днес навеки веков.

Текст: Джозеф Моър, 1792–1848 г.; пр. от Джон Ф. Йънг, 1820–1885 г.

Музика: Франц Грубер, 1787–1863 г.

Лука 2:7–14

Алма 7:10–12