Музика
Весели деца във Дезърет

192

Весели деца във Дезърет

Живо

1. Весели деца навред

има днес във Дезърет,

тук събраха се светиите сега.

Детски праведни души –

умни, смели и добри –

всички пак ще чуят святите слова.

[Chorus]

Чуйте, чуйте, сладки звуци –

пеят весели деца.

Като ангели са те

със прекрасни гласове.

Пеят волно, с’чисти радостни сърца.

2. Тези хубави деца

ще живеят с’мъдростта –

знаят, че тютюн, кафе и чай вреди.

Те не пият алкохол,

хапват мъничко месо –

тъй ще бъдат здрави, умни, весели.

[Chorus]

Чуйте, чуйте, сладки звуци –

пеят весели деца.

Като ангели са те

със прекрасни гласове.

Пеят волно, с’чисти радостни сърца.

3. Рано те ще разберат,

думите си да ценят,

да отхвърлят страсти пагубни и зли –

всеки да е приветлив,

всеки да е справедлив,

винаги да са учтиви и добри.

[Chorus]

Чуйте, чуйте, сладки звуци –

пеят весели деца.

Като ангели са те

със прекрасни гласове.

Пеят волно, с’чисти радостни сърца.

4. С’вяра ще се молят те

сутрин, вечер всеки ден –

Господ да ги пази тук от всяко зло.

Никога да не грешат,

с’правда, смело да вървят,

винаги да вършат волята на Бог.

[Chorus]

Чуйте, чуйте, сладки звуци –

пеят весели деца.

Като ангели са те

със прекрасни гласове.

Пеят волно, с’чисти радостни сърца.

Текст: Илайза Р. Сноу, 1804–1887 г.

Музика: Джордж Ф. Руут, 1820–1895 г.

Притчи 22:6

Алма 37:35