Музика
Със Господ кой е?
назад напред

164

Със Господ кой е?

Енергично

1. Със Господ кой е? Кой?

Време е да решим.

И питаме без страх

Със Господ кой е? Кой?

С’необикновен, зъл враг

смело във война вървим.

Той буден е, не спи.

Със Господ кой е? Кой?

[Chorus]

Със Господ кой е? Кой?

Време е да решим.

И питаме без страх:

Със Господ кой е? Кой?

2. На Бога служим днес,

ще разбере врагът,

че ние силни сме!

Със Господ кой е? Кой?

Все напред – ще победим!

Няма да ни спре страхът!

Че Господ наш е, знай.

Със Господ кой е? Кой?

[Chorus]

Със Господ кой е? Кой?

Време е да решим.

И питаме без страх:

Със Господ кой е? Кой?

3. Отсечен не с’ръце,

камъкът ще расте

по цялата земя.

Със Господ кой е? Кой?

Гордо знаме над света

ние ще развяваме.

Страхливец не бъди!

Със Господ кой е? Кой?

[Chorus]

Със Господ кой е? Кой?

Време е да решим.

И питаме без страх:

Със Господ кой е? Кой?

4. Връхлитат яростно

силите на врага

с’цел делото да спрат.

Със Господ кой е? Кой?

Истина и свобода –

от смъртта и от скръбта,

е нашата борба.

Със Господ кой е? Кой?

[Chorus]

Със Господ кой е? Кой?

Време е да решим.

И питаме без страх:

Със Господ кой е? Кой?

Текст: Ханна Ласт Корнабай, 1822–1905 г.

Музика: Хенри Х. Ръсел, 1818–1900 г., изм.

Изход 32:26

Исус Навиев 24:15, 24