Музика
Молитвата е копнеж на душа

93

Молитвата е копнеж на душа

Смирено

1. Молитвата е копнеж на душа,

искрено споделен, скрит огън,

който във сърцата ни

трепти възпламенен.

2. Молитвата е въздишка

с’една отронена сълза

с’очи отправени с’надежда

към небето и Отца.

3. Молитвата е най-простата реч,

детето що мълви,

напев прекрасен, що лети далеч

в’небесни висини.

4. Молитвата е живот за духа

на Божите чеда,

парола е пред прага на смъртта –

в’небето води тя.

5. Молитвата е тих, каещ се глас,

отвърнат от греха.

А ангелите радват се,

че той се моли от душа.

6. В’молитва сетиите са едно –

и в’слово, и в’дела.

И във общение са кротко

те с’Отца и със Сина.

7. Молитви звучат и във небеса.

Застъпник е Духа.

При трона на Отца

Исус се моли за грешните чеда.

8. Ти, Който си Истина

и живот и път във светлина,

Ти научи ни как със обич

да се молим на Отца.

Текст: Джеймз Монтгомъри, 1771–1854 г.

Музика: Джордж Кеърлес, 1839–1932 г.

3 Нефи 13:5–13

3 Нефи 18:15–20

Яковово 5:16