Музика
Пеят ангели със жар
назад напред

132

Пеят ангели със жар

Енергично

1. Пеят ангели със жар:

„Слава Теб, небесен Цар!“

Мир и радост ни дари,

греховете ни прости.

С’радост пеем песента

за прослава на Христа.

Бог роди се в’този ден

във далечен Витлеем.

[Chorus]

Пеят ангелите днес,

Теб, Царю, хвала и чест!

2. Славим Теб, Княз на мира,

Сине на праведността.

Светлина ни даде Ти

и с’любов ни изцели.

Ти избави от смъртта

праведните Си чеда.

За живот възкръсна Ти,

нов живот на нас дари.

[Chorus]

Пеят ангелите днес,

Теб, Царю, хвала и чест!

Текст: Чарлз Уесли, 1707–1788 г.

Музика: Феликс Менделсон, 1809–1847 г.

Лука 2:8–14

3 Нефи 25:2