Музика
На хълм самотен нейде там

119

На хълм самотен нейде там

Благоговейно

1. На хълм самотен нейде там

зад градските стени

разпнат Исус на кръст умря,

Той нас така спаси.

2. Страдания жестоки Той

на кръста изтърпя,

но ние вярваме за нас

Той страда и умря.

3. Друг нямаше тъй праведен

греха да заплати.

Отключи Той врата да идем

в’небесата ний.

4. Тъй нежно ни обича Той,

с’любов да Го дарим,

със вяра и добри дела

да Му благодарим.

Текст: Сесил Франсиз Алекзандър, 1818–1895 г.

Музика: Джон Х. Гоуър, 1855–1922 г.

Йоана 19:16–20

Евреите 13:12