Музика
Свидетелство

90

Свидетелство

Замислено

1. Свидетелството от Духа,

Тоз скъп дар от Отца,

въздигна при Теб, Отче мой,

днес моята душа.

2. Спасителят царува

в’небесата с’Тебе знам.

Пророк говори кротко,

с’плам за вечно благо нам.

3. В’сърцето ми любов трепти,

в’очите ми сълзи.

Живота ми, о, Господи,

със обич обнови.

4. Свидетелството от Духа

пламти в’сърцето ми –

видях сияйното небе

във кратък дивен миг.

Текст: Лорън С. Дан, 1930–2001 г. © 1985 IRI

Музика: Майкъл Финлинсън Мууди, р. 1941 г. © 1985 IRI

1 Коринтяните 2:9–13

Алма 5:45–46